Komisijos ir darbo grupės

Tarpžinybinė komisija kovai su korupcija koordinuoti

Pagrindiniai Komisijos uždaviniai:

  • koordinuoti Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos įgyvendinimą, taip pat kitą valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų veiklą korupcijos prevencijos ir korupcinių teisės pažeidimų išaiškinimo srityse;
  • svarstyti strateginius kovos su korupcija klausimus;
  • tobulinti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų veiklą korupcijos prevencijos ir korupcinių teisės pažeidimų išaiškinimo srityse.