Antroji valdyba

Antroji valdyba – STT vykdomo baudžiamojo persekiojimo logistikos padalinys:

  • aprūpina STT baudžiamojo persekiojimo padalinius priemonėmis, būtinomis veiksmingai kriminalinei žvalgybai vykdyti ir ikiteisminiam tyrimui atlikti, užtikrina veiksmingą jų panaudojimą;
  • rengia vidaus teisės aktų projektus STT vykdomos kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminių tyrimų klausimais.