Finansų skyrius

Finansų skyrius užtikrina tarnybos finansinės-ūkinės veiklos operacijų buhalterinę apskaitą ir teisingą bei savailaikę finansinės atskaitomybės pateikimą.