Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas 2018 m. I ketv.
STT pareigūnai
Direktorius 3671
Direktoriaus pavaduotojas 3407
Valdybos viršininkas 3015
Valdybos viršininko pavaduotojas 2700
Skyriaus viršininkas 2528
Skyriaus viršininko pavaduotojas 2591
Poskyrio viršininkas 2281
Vyriausiasis specialistas 2147
Vyresnysis specialistas 1852
Specialistas 1382
Jaunesnysis specialistas 1304


Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas 2018 m. I ketv.
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Vyriausiasis specialistas 1195
Vyresnysis specialistas 877
Specialistas 809
Jaunesnysis specialistas 615
Valytoja 576


STT pareigūnų ir darbuotojų paskatinimai 2017 metais:

2017 m. IV ketvirtį 26-iems pareigūnams už pavyzdingą tarnybą ir 2-iems darbuotojams už labai gerą darbą išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos. Išmokų suma 41425,46 Eur.


Atnaujinimo data: 2018-04-20