Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas 2016 m. IV ketv. 
2017 m. I ketv. 
STT pareigūnai    
Direktorius 3085
3085
Direktoriaus pavaduotojas 2759
2784
Valdybos viršininkas 2384 2360
Valdybos viršininko pavaduotojas 2289 2100
Skyriaus viršininkas 1924 1977
Skyriaus viršininko pavaduotojas 1745
1789
Poskyrio viršininkas 1737 1777
Vyriausiasis specialistas 1589 1601
Vyresnysis specialistas 1003
1317
Specialistas 1028
1047
Jaunesnysis specialistas 934 944


Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas 2016 m. IV ketv. 
2017 m. I ketv.
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis    
Vyriausiasis specialistas 1001 1141
Vyresnysis specialistas 752 764
Specialistas 700 731
Jaunesnysis specialistas 565 569
Valytoja 446 600


STT pareigūnų ir darbuotojų paskatinimai 2016 metais:

2016 m. IV ketvirtį 20-ičiai pareigūnų už pavyzdingą tarnybą išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos. Išmokų suma 26269,90 Eur.

2016 m. IV ketvirtį 4-iems darbuotojams už labai gerą darbą išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos. Išmokų suma 2783,20 Eur.

2016 m. II ketvirtį keturiems STT pareigūnams už pavyzdingą tarnybą ar nepriekaištingą darbą atlikus ypatingos svarbos užduotį skirtos vienkartinės piniginės išmokos. Išmokų suma 5291,79 Eur.

2016 m. I ketvirtį vienam STT pareigūnui už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą Vasario 16-osios - Lietuvos Nepriklausomybės dienos proga skirta vienkartinė vidutinio darbo užmokesčio dydžio vienkartinė piniginė išmoka – 1198,26 Eur.