STT veiklos prioritetai

STT 2016–2018 metų veiklos prioritetai vykdant baudžiamąjį persekiojimą už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, korupcijos prevenciją ir antikorupcinį visuomenės švietimą bei informavimą:

1. Mažinti korupciją viešajame sektoriuje:

  • Valstybės ir savivaldybės įstaigoms ir įmonėms organizuojant, vykdant, kontroliuojant ir prižiūrint viešuosius pirkimus, kai naudojamos valstybės ir savivaldybių biudžetų, Europos Sąjungos lėšos.
  • Valstybės ir savivaldybės įstaigoms ir įmonėms teikiant, kontroliuojant ir prižiūrint viešąsias ir administracines paslaugas.
  • Valdant, naudojant ir disponuojant valstybės ir savivaldybių turtą.

2. Skatinti visuomenės nepakantumą korupcijai:

  • Rengti informacines ir šviečiamąsias kovos su korupcija kampanijas.
  • Kurti antikorupcinę aplinką viešajame ir privačiame sektoriuose.

3. Dalyvauti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) Darbo grupėje dėl papirkinėjimo tarptautiniuose verslo sandoriuose, siekiant visateisės narystės joje ir prisijungimo prie EBPO konvencijos dėl kovos su užsienio valstybių pareigūnų papirkinėjimu tarptautiniuose verslo sandoriuose.