Korupcijos rizikos analizė

Siekdami stiprinti antikorupcinę aplinką ir skaidrinti valstybės ar savivaldybių įstaigų procedūras ir procesus atliekame korupcijos rizikos analizes – išsamiai analizuojame įstaigų veiklą antikorupciniu požiūriu.

Remdamosi analizėse pateiktais siūlymais valstybės ar savivaldybės įstaigos rengia arba atnaujina kovos su korupcija programas, taiko kitas priemones būtiniems pokyčiams įgyvendinti.

2015 m. atlikome 18 korupcijos rizikos analizių ir antikorupciniu požiūriu įvertinome valstybės ar savivaldybės institucijų ar įstaigų korupcijai jautrias 32 veiklos sritis.

Vykdydami korupcijos rizikos analizių išvadų pasiūlymų stebėseną, nustatėme, kad, 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis, 87,4 proc. iš 491 pateikto pasiūlymo buvo įgyvendinti ar įgyvendinami, o 3,5 proc. pasiūlymų įgyvendinta iš dalies.

Šiuo metu atliekamos korupcijos rizikos analizės (atnaujinta 2017 08 28). Pasiūlymus galite teikti čia.

Atliktos korupcijos rizikos analizės:

2017 m.
2016 m.
2015 m.
2014 m.
2013 m.
2012 m.
2010 m.
2009 m.

Korupcijos rizikos analizės atlikimo vadovas

Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka

Korupcijos rizikos analizėse pateiktų rekomendacijų stebėsena

Korupcijos rizikos analizės atlikimo klausimais konsultuoja Korupcijos rizikos skyriaus viršininkas Vidmantas Mečkauskas, tel. (8 706) 62 745, el. p. vidmantas.meckauskas@stt.lt

Atnaujinimo data: 2018-01-24