Mokomoji medžiaga

Viešojo sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas

Projektas „Viešojo sektoriaus įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas antikorupcinės aplinkos kūrimo ir korupcijos prevencijos priemonių vykdymo srityse“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0003

1. Antikorupcinės aplinkos kūrimas valstybės ir savivaldybės įstaigoje: pristatymo skaidrės, mokomoji medžiaga

2. Antikorupcinis visuomenės švietimas ir informavimas: pristatymo skaidrės, mokomoji medžiaga

3. Informacijos apie asmenis, siekiančius eiti ar einančius pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, taip pat asmenis, kuriuos į pareigas Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose teikia Lietuvos Respublika, pateikimas: pristatymo skaidrės, mokomoji medžiaga

4. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas: pristatymo skaidrės, mokomoji medžiaga

5. Korupcijos prevencijos programų ir planų rengimas: pristatymo skaidrės, mokomoji medžiaga

6. Teisės aktų antikorupcinis vertinimas: pristatymo skaidrės, mokomoji medžiaga

  

Atnaujinimo data: 2017-10-02