Teisės aktų antikorupcinis vertinimas

Siekdami teisinio reguliavimo skaidrumo ir stengdamiesi užkirsti kelią galimybei pasinaudoti netobulų įstatymų spragomis atliekame teisės aktų ar jų projektų antikorupcinį vertinimą.

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas – teisės aktų ir (ar) teisės aktų projektų vertinimas, siekiant nustatyti esamo ar numatomo teisinio reguliavimo trūkumus, galinčius sudaryti sąlygas pasireikšti korupcijai, taip pat pasielgti nesąžiningai, neteisingai, neskaidriai, neobjektyviai.

Teisės aktus ar jų projektus antikorupciniu požiūriu vertiname:

  • savo iniciatyva;
  • Respublikos Prezidento, Seimo Pirmininko, Ministro Pirmininko, Seimo komiteto, komisijos, frakcijos siūlymu.

Atlikdami teisės aktų ar jų projektų vertinimą vadovaujamės Korupcijos prevencijos įstatymu ir STT direktoriaus patvirtinta tvarka. Kitos įstaigos dirba vadovaudamosi Vyriausybės nustatyta tvarka.

2016 metais orientavomės į kompleksinius teisės aktų ar jų projektų antikorupcinius vertinimus ir juos savo iniciatyva atlikome aktyviau:

 

Teisės aktų ar jų projektų vertinimai rizikingiausiose srityse:

 

 

Iki 2013 m. atlikti teisės aktų ar jų projektų vertinimai

Naujausias STT parengtas antikorupcinio teisės aktų ar jų projektų vertinimo išvadas taip pat rasite lrs.lt

Šiuo metu vertinami teisės aktai ar jų projektai (atnaujinta 2018 01 11). Pasiūlymus galite teikti čia.

Teisės aktų antikorupcinio vertinimo atlikimo vadovas

Informacija apie 2012–2017 m. STT teisės aktams ar jų projektams pareikštų pastabų svarstymą

Informacija apie 2016 m. įvertintus teisės aktus ar jų projektus

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo klausimais konsultuoja Antikorupcinio vertinimo skyriaus viršininkas Audrius Bereišis – tel. (8 706) 63 403, el. p. audrius.bereisis@stt.lt.

Atnaujinimo data: 2017-08-30