Nusikaltimų tyrimai

Imamės tokių tyrimų, kurių daugiau niekas nėra pajėgus ištirti

Vykdydami ikiteisminius tyrimus atskleidžiame sunkius, sisteminius, didžiausią žalą valstybei darančius korupcinius nusikaltimus. Taip pat tiriame korupcinius nusikaltimus, susijusius su viešaisiais pirkimais, ES lėšų panaudojimu ir kt.

Atlikdami tyrimus, atskleidžiame ir išaiškiname kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimą.

2015 metais pradėjome 77 ikiteisminius tyrimus. 50 proc. įtariamųjų šiuose tyrimuose buvo politikai ir valstybės tarnautojai, o kaltinamieji pripažinti kaltais 85 proc. mūsų bylų.

2016 m. teismai mūsų tirtose bylose nuteisė 111 asmenų.