Vystomasis bendradarbiavimas

Valstybės vystomojo bendradarbiavimo politika

Vystomojo bendradarbiavimo politika – visų išsivysčiusių šalių neatskiriama užsienio politikos dalis. Už vystomojo bendradarbiavimo politikos inicijavimą, įgyvendinimą ir koordinavimą Lietuvoje atsako Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.

Daugiau informacijos apie vystomąjį bendradarbiavimą rasite čia.

STT įgyvendinami projektai

Vystomojo bendradarbiavimo projektų tikslas — bendradarbiauti siekiant skatinti geriausios praktikos mainus ir sklaidą kovos su korupcija srityje.

STT įgyvendina projektus:

 • finansuojamus iš Užsienio reikalų ministerijos vystomojo bendradarbiavimo biudžeto lėšų;
 • dalyvaudama tarptautinių organizacijų (OECD, Europos Tarybos, UNDP, UNODC) finansuojamuose pagalbos pereinamojo laikotarpio šalims projektuose.

Pagrindinės gairės

 • Valstybės strateginių dokumentų kovos su korupcija srityje rengimas:
  • kovos su korupcija gairės;
  • kovos su korupcija strategija;
  • kovos su korupcija programa.
 • Nepriklausomos kovos su korupcija institucijos steigimas:
  • teisinė bazė;
  • organizacinė struktūra;
  • ištekliai.
 • Pagrindinių antikorupcinių teisės aktų rengimas
 • Antikorupcijos sektoriaus plėtra
 • Kovos su korupcija koordinavimas žinybiniu ir nacionaliniu mastu
 • Visuomenės įtraukimas į kovą su korupcija
 • Tarptautinių įsipareigojimų įgyvendinimas