Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

NAUJIENOSSpausdinti

Atlikta korupcijos rizikos analizė Vilkaviškio rajono savivaldybėje

2016 09 09

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Kauno valdybos pareigūnai atliko korupcijos rizikos analizę Vilkaviškio rajono savivaldybėje. Atliekant analizę įvertinta korupcijos rizika dviejose srityse: Savivaldybės viešųjų pirkimų inicijavimo, organizavimo ir vykdymo kontrolės, taip pat Vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstravimo, taisymo (remontavimo) ir priežiūros darbų viešųjų pirkimų.

Reikšmingų pažeidimų specialistai nustatė viešųjų pirkimų inicijavimo, organizavimo ir valdymo srityje. Savivaldybėje neužtikrinamas viešųjų pirkimų inicijavimo ir priežiūros bei organizavimo funkcijų atskyrimas ir tai didina korupcijos atsiradimo galimybes. Pareigūnų nuomone, būtina atsisakyti antikorupciniu požiūriu ydingos praktikos, kai prekių, paslaugų ar darbų poreikį formuojantis asmuo pats dalyvauja vykdant pirkimą. Taip pat reikėtų paskirti asmenį, kuris kontroliuotų viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo procesus.

Savivaldybės darbuotojai, vykdydami viešųjų pirkimų procedūras, ne visada laikosi ir Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijų, kurios viešųjų pirkimų procese gali užtikrinti vykdomos veiklos kontrolę ir skaidrumą.

STT specialistai teigiamai vertina savivaldybės praktiką viešuosius pirkimus vykdyti per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO) ir ragina labai atsakingai nustatyti darbų kokybės reikalavus vykdant viešojo pirkimo konkursus kelių ir gatvių priežiūros darbams pirkti.

Savivaldybės paprašyta per 3 mėnesius informuoti STT, kaip atsižvelgta į pateiktus pasiūlymus. Panašus vertinimas kelių priežiūros viešųjų pirkimų srityje jau buvo atliktas Vilniaus rajono ir Šiaulių rajono savivaldybėje, planuojami atlikti – Pasvalio ir Plungės rajono savivaldybėse.

Išsamią korupcijos rizikos analizę rasite čia.

 


geltonai-mėlyna linija