Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

NAUJIENOSSpausdinti

STT rugsėjį daugiausia dėmesio skyrė viešųjų paslaugų ir valstybės turto valdymo sritims

2016 10 10

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Korupcijos prevencijos valdybos pareigūnai 2016 m. rugsėjo mėnesį antikorupciniu požiūriu vertindami teisės aktus ar jų projektus didžiausią dėmesį skyrė viešųjų paslaugų kontrolės ir valstybės turto valdymo sritims.

Ragindami tobulinti viešųjų ir administracinių paslaugų kokybę ir kontrolę, STT pareigūnai įvertino 6 teisės aktus, reglamentuojančius moksleivių priėmimą į bendrojo ugdymo mokyklas, taip pat biudžetinių įstaigų, valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymų projektus; peržiūrėjo vietos projektų įgyvendinimą reglamentuojančias taisykles ir projektų rėmimo iš savivaldybių lėšų, papildomo vairuotojų mokymo tvarkas.

Korupcijos prevencijos valdybos viršininko Romualdo Gylio teigimu, rugsėjį STT pirmenybę teikė Saugomų teritorijų įstatymo tobulinimo projektui ir kitiems žemės nuosavybės teises, valdymą ir naudojimo santykius reglamentuojantiems įstatymų projektams, nes turto valdymo srityje piktnaudžiavimo rizika išlieka viena iš didžiausių.

Siekdami teisinio reguliavimo skaidrumo ir stengdamiesi užkirsti kelią galimybei pasinaudoti teisinio reguliavimo trūkumais, STT pareigūnai šiais metais antikorupciniu požiūriu jau įvertino 213 teisės aktų ar jų projektų. Daugiau nei 80 proc. teisės aktų rugsėjį STT specialistai įvertimo savo iniciatyva – atlikę analizę ir vadovaudamiesi prioritetinėmis kryptimis.

Vertinant siekiama identifikuoti jautrius korupcijai aspektus, nustatyti galimybes pasielgti neskaidriai ir nesąžiningai, mažinti korupcijos atsiradimo riziką.

Rugsėjo mėnesį pateiktus STT siūlymus ir vertinimų išvadas rasite:

1. Biudžetinių įstaigų įstatymo projektas.

2. Teisės aktai, reglamentuojantys mokinių priėmimą į bendrojo ugdymo mokyklas Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus miestų savivaldybėse.

3. Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas.

4. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 2B-86 „Dėl Papildomo vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas.

5. Teisės aktai, reglamentuojantys projektų rėmimą iš savivaldybių biudžeto lėšų.

6. Žemės ūkio ministro įsakymu siūlomų patvirtinti „Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių“ projektas TAIS Nr. 16-9540.

7.   Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 1, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 241, 25, 27, 29, 30, 32 straipsnių ir priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 32(1) straipsniu įstatymo projektas.

8.   Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašas, patvirtintas Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu nr 841.

9. Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4656.

10. Žemės įstatymo Nr. I-446 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. 16-9793.

 

 


geltonai-mėlyna linija