Naujienos

STT kartu su Susisiekimo ministerija sieks užtikrinti nulinę toleranciją korupcijai

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) direktorius Saulius Urbanavičius ir susisiekimo ministras Rokas Masiulis šiandien pasirašė STT ir Susisiekimo ministerijos bendradarbiavimo sutartį.

STT ir Ministerija keisis informacija ir koordinuos veiksmus korupcijos prevencijos bei antikorupcinio švietimo srityse. Abi šalys įsipareigoja optimaliai teikti visokeriopą tarpusavio pagalbą, siekiant atskleisti ir ištirti galimai padarytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, vykdyti korupcijos prevenciją, teikti specialistų nuomones ir vertinimus, metodinę ir kitą pagalbą.

„Bendradarbiavimas, vykdant korupcijos prevenciją, šviečiant ir didinant viešajame sektoriuje dirbančių žmonių sąmoningumą, yra sveikintinas. Tad palaikome Susisiekimo ministerijos siekį netoleruoti korupcijos, ugdyti savo darbuotojus šioje srityje ir pasiryžimą siekti didesnio skaidrumo veikloje“, – sakė Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius Saulius Urbanavičius.

„Šio susitarimo pagrindinis tikslas – nulinė tolerancija korupcijai Susisiekimo ministerijoje bei jos reguliavimo srities įmonėse ir įstaigose“, – sakė susisiekimo ministras Rokas Masiulis.

STT ir Susisiekimo ministerijos bendradarbiavimas bus grindžiamas nepriklausomumo, profesionalumo, teisėtumo, viešumo ir konfidencialumo derinimo, sąveikos principais ir bus laikomas abiejų šalių atliekamos veiklos sudėtine dalimi.

Daugiau nuotraukų STT FacebookELTA nuotrauka