Naujienos

Šiauliuose diskutuota apie teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą

Šiandien Šiaulių universiteto bibliotekoje vyko Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) surengtas metodinės pagalbos seminaras „Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas“, kuriame dalyvavo Šiaulių regiono valstybės ir savivaldybių įstaigų atstovai.

Seminaro metu siekta atkreipti dėmesį į korupcijos prevencijos priemonių vykdymo svarbą ir stiprinti valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų žinias ir gebėjimus, reikalingus kokybiškesniam antikorupcinio vertinimo atlikimui, siekiant nustatyti numatomo teisinio reguliavimo trūkumus, galinčius sudaryti sąlygas pasireikšti korupcijai – pasielgti nesąžiningai, neteisingai, neskaidriai, neobjektyviai.

Seminaro dalyviai buvo supažindinti su teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo atlikimo teisiniu reglamentavimu, metodika bei rekomendacijomis, buvo pateikti praktiniai pavyzdžiai.

„Korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų vykdoma veikla būtų nešališka ir skaidri. Pasaulinė patirtis rodo, kad sutelkus pastangas į korupcijos priežastis ir sąlygas korupcijai atsirasti bei kryptingai šalinant korupcijos atsiradimo rizikas, ilgainiui sukuriamas tvirtas pagrindas skaidrios ekonomikos plėtrai, didesnei viešųjų paslaugų teikimo kokybei, šalies socialinei gerovei“, – sako STT Korupcijos prevencijos valdybos viršininkas Romualdas Gylys.

Korupcijos prevencija yra viena iš trijų pagrindinių Specialiųjų tyrimų tarnybos veiklos sričių. Tokio pobūdžio seminarus STT artimiausiu metu planuoja surengti ir kituose regionuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje.

 Daugiau nuotraukų STT Facebooke