Naujienos

Nustatant neįgalumą ir darbingumą – neužtikrinamas procesų skaidrumas

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Korupcijos prevencijos specialistai atliko teisės aktų, reglamentuojančių neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymą, antikorupcinį vertinimą ir pateikė pasiūlymus, siekiant didesnio procesų skaidrumo ir efektyvesnės priimamų sprendimų kontrolės.

STT, siekdama sumažinti galimų piktnaudžiavimo galimybių atsiradimą, siūlo automatizuoti dokumentų nukreipimo Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) teritoriniams skyriams procedūrą ir dokumentus NDNT teritoriniams skyriams paskirstyti per informacinę sistemą. Taip pat siekiant išvengti „žmogiškojo faktoriaus“ ir galimų neteisėtų susitarimų atvejų, svarbu užtikrinti NDNT teritorinių skyrių darbuotojų rotaciją. 

Antikorupcinio vertinimo išvadoje siūloma NDNT teritoriniams padaliniams, nustačius asmeniui neįgalumą, įpareigoti iš karto nukreipti tokį asmenį į asmens sveikatos priežiūros įstaigą atlikti privalomą sveikatos patikrą tam, kad būtų įvertinta, ar asmens sveikatos būklė tinkama turėti specialiąsias teises, leidimą šaunamajam ginklui, dirbti turimą darbą ar eiti atitinkamas pareigas. Nustačius, kad asmens sveikatos būklė nėra tinkama, ši informacija būtų persiunčiama kompetentingai institucijai, kuri spręstų klausimą dėl teisių atėmimo ar leidimo panaikinimo.

Taip pat siūloma panaikinti NDNT Sprendimų kontrolės skyriaus atliekamos periodinės kontrolės procedūros nutraukimo galimybę, kadangi tai neatitinka periodinės kontrolės tikslų ir sudaro sąlygas išvengti atsakomybės asmenims, atsakingiems už neteisėto ar nepagrįsto sprendimo priėmimą.

Rekomenduojama peržiūrėti teisiniame reguliavime numatytus atvejus, kuomet nustatant asmens neįgalumo ar darbingumo lygį, asmens dalyvavimas ar jo apžiūra namuose (ligoninėje) nėra privalomi, o neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymas iš esmės atliekamas vadovaujantis tik pateiktais medicininiais dokumentais, kurie ne visada parengiami objektyviai ar teisingai.

STT inicijuoto tyrimo „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2016“ metu buvo atlikta tikslinių grupių apklausa, po kurios paaiškėjo, kad 47 % apklaustų Lietuvos gyventojų NDNT nurodė tarp labiausiai korumpuotų institucijų Lietuvoje.

„Neįgalumo ir darbingumo lygių nustatymas yra socialiai ir korupcijai jautri sritis, todėl svarbu užtikrinti, kad reikiami veiksmai šiems lygiams nustatyti būtų atliekami skaidriai, o priimami sprendimai būtų objektyvūs“ – teigia STT direktorius Saulius Urbanavičius.

Visą antikorupcinį vertinimą galite rasti čia.

Daugiau informacijos apie STT atliktus veiksmus šioje srityje.