Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

NAUJIENOSSpausdinti

Korupcijos rizikos požiūriu įvertinta šilumos tiekimo veikla Klaipėdos mieste

2018 08 21

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) korupcijos rizikos požiūriu įvertino šilumos tiekimo veiklos Klaipėdos mieste reglamentavimą ir AB „Klaipėdos energija“ darbuotojų veiksmus, vykdant viešuosius pirkimus.

Atlikus korupcijos rizikos analizę, nustatyti korupcijos rizikos veiksniai, galintys sukelti interesų konfliktus ar korupcijos riziką šilumos tiekimo veikloje, taip pat korupcijos rizikos veiksniai, galintys sudaryti prielaidų AB „Klaipėdos energija“ darbuotojams padaryti korupcinio pobūdžio pažeidimų, priimant sprendimus viešųjų pirkimų srityje.

STT nustatė, kad Klaipėdos miesto savivaldybė nevykdo Šilumos ūkio įstatymo reikalavimo reguliariai atnaujinti šilumos ūkio specialųjį planą, o dabar galiojantis šilumos ūkio specialusis planas neatitinka Šilumos ūkio įstatymo ir Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programos nuostatų, nevykdomi kai kurie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimai dėl šilumos tiekimo, nors jie nebuvo pakeisti ir nepripažinti netekusiais galios.

STT nuomone, AB „Klaipėdos energija“ (Bendrovė) veikloje trūksta skaidrumo – neskelbiami Bendrovės valdybos sprendimai, kurie nesusiję su konfidencialia informacija ar bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, neskelbiama ir neviešinama Bendrovės vykdoma paramos skyrimo politika, Bendrovės valdymo organai suformuoti nesivadovaujant gerąja valdysenos praktika, neužtikrinama efektyvi privačių interesų konfliktų prevencija.

Vertindami viešųjų pirkimų veiklą, STT specialistai atkreipė dėmesį, kad nėra reglamentuotos pasiūlos CPO kataloge tikrinimo ir tikrinimo rezultatų įforminimo tvarkos, neatliekami rinkos tyrimai, vykdant mažos vertės pirkimus, nėra paskirto prevencinę viešųjų pirkimų kontrolę atliekančio asmens, nesudaryta nuolat veikianti, nešališka Pretenzijų nagrinėjimo komisija, nenustatyta pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų bei konsultantų parinkimo tvarka, neparengta subalansuota (kainos ir kokybės santykio) pasiūlymų vertinimo metodika, kuri būtų taikoma tiek mažos vertės, tiek supaprastintų ar tarptautinės vertės pirkimų atvejais.

STT rekomenduoja Klaipėdos miesto savivaldybei inicijuoti Klaipėdos miesto šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimą, laikantis visų Šilumos ūkio įstatyme nustatytų reikalavimų ir procedūrų.

Kiti STT pateikti pasiūlymai AB „Klaipėdos energija“:

  1. Viešai skelbti Bendrovės valdybos sprendimus, kurie nesusiję su konfidencialia informacija ar Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi.
  2. Viešai skelbti informaciją apie Bendrovės puoselėjamas vertybes bei vykdomą paramos ir labdaros politiką.
  3. Užtikrinti Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos ir Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijų vykdymą.
  4. Nustatyti aiškias procedūras ir privalomą rezultatų tikrinimą, ar konkretus poreikis gali būti patenkintas naudojantis CPO.
  5. Atlikti rinkos tyrimus vykdant ir mažos vertės pirkimus.
  6. Paskirti prevencinę viešųjų pirkimų kontrolę atliekantį asmenį.
  7. Parengti ir taikyti subalansuotą (kainos ir kokybės santykio) ir suvienodintą pasiūlymų vertinimo metodiką.
  8. Sudaryti Bendrovėje nuolat veikiančią, nešališką Pretenzijų nagrinėjimo komisiją.

Visą korupcijos rizikos analizę rasite čia.


geltonai-mėlyna linija