Teisės aktai

Data Numeris Pavadinimas
2013-01-17 Susitarimas dėl tarptautinės organizacijos – Antikorupcijos akademijos – įsteigimo
2005-10-31 Jungtinių tautų konvencija prieš korupciją
2003-05-13 Baudžiamosios teisės konvencijos dėl korupcijos papildomas protokolas
1999-11-04 Civilinės teisės konvencija dėl korupcijos
1999-01-27 Baudžiamosios teisės konvencija dėl korupcijos
1997-11-21 Konvencija dėl kovos su užsienio valstybių pareigūnų papirkinėjimu tarptautiniuose verslo sandoriuose
2011-06-07 11237/11 Komisijos komunikatas Europos parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui – kova su korupcija ES
2011-06-02 KOM(2011) 309 Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos parlamentui pagal 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 9 straipsnį
2007-06-18 COM/2007/328 KOMISIJOS ATASKAITA TARYBAI pagal 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 9 straipsnį
2003 07 2 2003/568/TVR TARYBOS PAMATINIS SPRENDIMAS dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje
1999-06-02 1999/396 KOMISIJOS SPRENDIMAS dėl vidaus tyrimų, susijusių su Bendrijos interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir bet kurios kitos neteisėtos veiklos prevencija, nuostatų ir sąlygų (pranešta dokumentu SEC(1999) 802) 1999/396/EB, EAPB, Euratomas 1999 m.
1999-05-25 1999/394 TARYBOS SPRENDIMAS dėl vidaus tyrimų, susijusių su Bendrijos interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir bet kurios kitos neteisėtos veiklos prevencija, nuostatų ir sąlygų 1999/394/EB, Euratomas 1999 m. gegužės 25 d.
1998-12-22 1998/742 BENDRIEJI VEIKSMAI 1998 m. gruodžio 22 d., Tarybos priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl korupcijos privačiame sektoriuje
1997-10-06 1997/661 BENDROJI POZICIJA 1997 m. spalio 6 d. Tarybos nustatyta remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl derybų Europos Taryboje ir EBPO dėl korupcijos
1997-06-25 1997/C195/02 KONVENCIJA dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, parengta vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsnio 2 dalies c punktu
2012-10-02 XI-2234 Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymas
2004-09-23 IX-2428 Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymas
2003-04-01 IX-1409 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos statutas
2002-05-28 IX-904 Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas
2002-03-14 IX-785 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas
2000-09-26 VIII-1968 Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas
2000-05-27 VIII-1749 Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymas
2000-05-02 VIII-1649 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymas
1999-11-25 VIII-1443 Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas
1999-07-08 VIII-1316 Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas
1999-06-17 VIII-1234 Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
1997-07-02 VIII-371 Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymas
1996-06-11 I-1374 Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
2016-04-13 355 Vyriausybės nutarimas „Dėl Socialinių garantijų taikymo ir vienkartinių piniginių išmokų skyrimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams tvarkos aprašo patvirtinimo“
2015-03-10 XIII-1537 Seimo nutarimas „Dėl LR nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 programos patvirtinimo“
2014-03-12 243 Vyriausybės nutarimas dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo
2013-03-20 239 Vyriausybės nutarimas „Dėl Vidutinio darbo užmokesčio ir gautos ligos pašalpos skirtumas vidaus tarnybos sistemos, pataisos, STT ir žvalgybos pareigūnams kompensuojamas, kai pareigūnai tampa laikinai nedarbingi dėl tarnybinių pareigų atlikimo [...]"
2011-06-16 XI-1457 Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Nacionalinės kovos su korupcija programos patvirtinimo“ pakeitimo
2010-06-08 XI-889 Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2009 m. veiklos ataskaitos
2010-01-19 XI-657 Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos paskyrimo Europos Sąjungos valstybių narių kovos su korupcija kontaktinių punktų tinklo nare
2009-06-16 XI-298 Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2008 m. veiklos ataskaitos
2008-06-19 X-1632 Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2007 m. ataskaitos
2007-06-27 X-1230 Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2006 m. ataskaitos
2006-06-20 X-703 Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2005 m. ataskaitos
2005-06-21 X-267 Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2004 m. ataskaitos
2003-08-19 1053 Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų tarnybinio ženklo ir tarnybinio pažymėjimo pavyzdžių patvirtinimo
2002-10-08 1601 Vyriausybės nutarimas dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo
2002-01-17 IX-711 Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Nacionalinės kovos su korupcija programos patvirtinimo
1999-01-15 62 Vyriausybės nutarimas dėl organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos prevencijos programos
2011-06-01 104-SPR-6 Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio Saugumo ir gynybos komiteto sprendimas dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos 2010 m. veiklos ataskaitos
2017-03-21 2-101 Dėl STT direktoriaus 2016 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. 2-349 „Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos pirkimų iniciatorių ir pirkimų organizatorių paskyrimo, jų nešališkumo deklaracijos ir konfirencialumo pasižadėjimo formų patvirtinimo" pakeitimo
2016-11-25 2-490 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2009-09-21 įsakymo Nr. 2-232 „Dėl LR STT darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
2016-11-22 2-480 Dėl patirtų nuostolių ar materialinės žalos kompensavimo pažymos formos patvirtinimo
2016-11-21 2-476 Dėl LR STT pareigūnų rezervo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo
2016-09-16 2-362 Dėl sveikatos sutrikdymo atveju išmokamos kompensacijos dydžio nustatymo sąlygų patvirtinimo
2016-09-12 2-349 Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos pirkimų iniciatorių ir pirkimų organizatorių paskyrimo, jų nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimo formų patvirtinimo
2016-09-06 2-340 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2008 metų rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. 2-281 „Dėl STT supaprastinų pirkimų taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
2016-08-03 2-999 Dėl skyrimo į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos struktūrinių padalinių, nesančių kitame struktūriniame padalinyje, vadovų ir pavaduotojų pareigas tvarkos aprašo patvirtinimo
2016-08-02 2-297 Dėl LR STT direktoriaus 2012-05-03 įsakymo Nr. 2-148 „Dėl baudžiamųjų bylų ir jose esančių dokumentų kopijų darymo ir jų apskaitos Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2016-07-28 2-292 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūno tarnybinio pažymėjimo blanko privalomosios formos aprašo patvirtinimo
2016-04-15 2-164 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų atestacijos nuostatų patvirtinimo
2016-03-30 2-140 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūno statuso atkūrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2016-03-04 2-106 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų ir darbuotojų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymo tarkos aprašo patvirtinimo
2016-02-29 2-95 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 22 d. įsakymo nr. 2-283 „Dėl pirkimų organizatorių paskyrimo“ pakeitimo
2016-02-26 2-92 Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 21 d. įsakymo 2- 232 „Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
2016-02-18 2-79 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų patirtų teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2016-02-18 2-80 Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų, atšaukštų iš kasmetinių atostogų, patirtų išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2016-01-29 2-44 Dėl STT direktoriaus 2003 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. 131 „Dėl persikėlimo išlaidų dėl perkėlimo į kitas pareigas ir laikino pavedimo atlikti kitas pareigas kitoje gyvenamojoje vietoje kompensavimo" pakeitimo
2016-01-29 2-48 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 2-323 „Dėl STT darbo reglamento patvirtinimo pakeitimo“
2016-01-20 2-22 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos specialiųjų priemonių sąrašo patvirtinimo
2016-01-19 2-20 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų prašymų leisti dirbti kitą darbą nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir atšaukimo taisyklių patvirtinimo
2016-01-13 2-14 Dėl STT direktoriaus 2011-06-28 įsakymo Nr. 2-215 „Dėl neigiamos informacijos apie STT pareigūnus tikrinimo tvarkos aprašo ir tarnybinių nusižengimų tyrimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo STT pareigūnams tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2016-01-12 2-12 Dėl atrankos į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų pareigas tvarkos patvirtinimo
2016-01-06 2-6 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2012 m. gegužės 18 d. įsakymo nr. 2-160 „Dėl STT mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
2015-12-14 2-503 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 22 d. įsakymo nr. 2-283 „Dėl pirkimų organizatorių paskyrimo“ pakeitimo
2015-09-16 2-283 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. 2-283 „Dėl pirkimų organizatorių paskyrimo“ pakeitimo
2015-09-06 2-283 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. 2-283 „Dėl pirkimų organizatorių paskyrimo“ pakeitimo
2015-08-07 2-307 Dėl STT įvertinimo, ar pirkimas yra susijęs su žvalgybinio pobūdžio veikla, komisijos darbo reglamento patvirtinimo
2015-02-18 2-83 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos medalio „Už nuopelnus" nuostatų patvirtinimo
2015-02-03 2-69 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų sveikatos sužalojimų atliekant tarnybines pareigas, kurioms būdingi specifinės veiklos požymiai, tyrimo tvarkos aprašas
2015-01-29 2-54 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 2-232 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
2015-01-29 2-61 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2015-2017 metų situacijų prevencijos priemonių plano patvirtinimo
2015-01-20 2-38 Dėl atlyginimo asmenims, suteikusiems Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai vertingą informaciją apie korupciniopobūdžio nusikalstamas veikas
2014-11-28 2-377 Dėl STT direktoriaus 2014 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 26-98 „Dėl STT darbuotojų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas gautų dovanų ir reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, įvertinimo ir apskaitos ir saugojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2014-11-28 2-378 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2012 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. 2-148 „Dėl baudžiamųjų bylų ir jose esančių dokumentų kopijų darymo ir jų apskaitos STT tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2014-10-09 2-302 Dėl nereikalingo arba netinkama (negalimo) naudoti Specialiųjų tyrimų tarnybos turto pardavimo viešuosiuose prekių aukcionuose taisyklių parvirtinimo
2014-09-15 2-276 Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos gautos paramos apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2014-09-08 26-98 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas gautų dovanų ir reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, įvertinimo, apskaitos ir saugojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2014-08-15 2-245 Dėl Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 2-232 „Dėl STT darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
2014-06-05 2-185 Dėl savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo
2014-05-08 2-154 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 2-172 „Dėl pranešimų pateikimo Specialiųjų tyrimų tarnybai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2014-04-03 2-100 Dėl valstybės įstaigos korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo
2014-03-18 2-78 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 2-117 „Dėl teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2014-01-30 2-19 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 2-232 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
2013-12-16 2-362 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tanrybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 2-232 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
2013-09-13 2-288 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 2-232 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo
2013-06-03 2-196 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 2-232 „Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
2013-04-24 2-141 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2006 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 2-102 „Dėl atrankos į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų pareigas tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
2013-04-12 2-131 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų specialiosios aprangos dėvėjimo taisyklių patvirtinimo
2013-04-04 2-117 Dėl teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo
2013-04-03 2-111 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 2-172 „Dėl pranešimų pateikimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2013-03-29 2-102 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų atliekamo išvadų dėl korupcijos pasireiškimo tikimybių vertinimo ir korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2013-03-04 2-64 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tanybos direkoriaus 2011 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 2-172 „Dėl pranešimų pateikimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2013-02-05 2-36 Dėl prašymų Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą formų patvirtinimo
2012-11-22 2-349 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2006 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 2-102 „Dėl atrankos į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų pareigas tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
2012-05-22 2-162 Dėl pranešimų pateikimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai tvarkos aprašo, patvirtinto STT direktoriaus 2011 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 2-172 „Dėl pranešimų pateikimo STT tvarkos aprašo patvirtinimo", pakeitimo
2012-05-03 2-148 Dėl baudžiamųjų bylų ir jose esančių dokumentų kopijų darymo ir jų apskaitos Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo
2012-03-09 2-92 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2007 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 2-264 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos garbės ženklų“ pakeitimo
2012-03-09 2-91 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos padėkų už nuopelnus, bendradarbiavimą ir pagalbą skyrimo nuostatų patvirtinimo
2012-02-09 2-57 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 2-232 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
2011-11-21 2-360 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2006 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 2-81 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos viešosios ir oficialios informacijos teikimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
2011-10-21 2-366 Dėl kreipimosi į STT dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, arba apie asmenį, kurį į pareigas ES ar tarptautinėse institucijose teikia Lietuvos Respublika, pateikimo patvirtinimo
2011-10-21 2-367 STT direktoriaus 2008 m. rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. 2-281 ,,Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos supaprastintų pirkimų taisyklių patvirtinimo“
2011-10-21 2-368 Dėl STT direktoriaus 2006 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 2-45 ,,Dėl LRSTT viešųjų pirkimų komisijos sudarymo ir STT viešųjų pirkimų komisijų darbo reglamento, nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimo formų patvirtinimo" pakeitimo
2011-10-21 2-362 Dėl skyrimo į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos struktūrinių padalinių, nesančių kitame struktūriniame padalinyje, vadovų ir pavaduotojų pareigas tvarkos aprašo patvirtinimo
2011-08-12 2-272 Dėl pirkimų organizatorių paskyrimo ir supaprastinto pažymos formos patvirtinimo
2011-08-12 2-271 Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo
2011-06-28 2-215 Dėl neigiamos informacijos apie STT pareigūnus tikrinimo tvarkos aprašo ir tarnybinių nusižengimų tyrimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo STT pareigūnams tvarkos aprašo patvirtinimo
2011-05-17 2-172 Dėl pranešimų pateikimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai tvarkos aprašo patvirtinimo
2011-05-13 2-170 Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo
2010-07-12 2-215 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2009 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. 2-28 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Vadovų tarybos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2009-09-03 2-211 Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2006 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 2-227 „Dėl įėjimo į Specialiųjų tyrimų tarnybos patalpas ir filmavimo, fotografavimo, garso ar vaizdo įrašų darymo tarnybos patalpose tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
2009-02-02 2-28 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Vadovų tarybos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo
2006-08-30 2-164 Dėl administracinio teisės pažeidimo protokolo formos ir administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo taisyklių patvirtinimo (šio įsakymo 2010-03-09 pakeitimą rasite dokumento viršuje pasirinkę PAKEITIMAI)
2005-12-12 2-232 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų elgesio kodeksas