Ieškome kriminalinės žvalgybos specialistų

Informacija atnaujinta: 2020-02-11 10:13

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba ieško pretendentų į laisvas specialisto pareigybes Vilniaus, Kauno ir Panevėžio kriminalinės žvalgybos padaliniuose.

Pareigybės paskirtis – vykdyti kriminalinę žvalgybą, siekiant atskleisti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Reikalavimai pretendentams:

 • atitikti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 17 straipsnyje nustatytų reikalavimų;
 • būti sąžiningu, lojaliu Tarnybai, iniciatyviu, nekonfliktišku, tolerantišku;
 • gebėti prisiimti atsakomybę ir priimti pagrįstus sprendimus;
 • turėti gerus bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžius;
 • mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, sklandžiai ją pateikti žodžiu ir raštu;
 • turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • gerai išmanyti baudžiamąją atsakomybę, kriminalinę žvalgybą, valstybės tarnybą,  viešąjį administravimą, darbą su įslaptinta informacija reglamentuojančius bei kitus teisės norminius aktus, susijusius su pagrindinių funkcijų vykdymu, ir mokėti juos taikyti;
 • turėti geras bendrines kompiuterio vartotojo žinias ir įgūdžius, mokėti naudotis taikomąja programine įranga Microsoft Office, plačiai naudojamomis interneto naršyklėmis bei elektroninio pašto programine įranga ir gebėti efektyviai naudotis interneto ištekliais darbinėms funkcijoms atlikti;
 • turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti lengvąjį automobilį;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“;
 • atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, II skiltyje nustatytus sveikatos būklės reikalavimus.

GYVENIMO APRAŠYMO IR MOTYVACINIO LAIŠKO laukiame el. paštu personalas@stt.lt