Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vyresniojo specialisto

Informacija atnaujinta: 2022-08-29 13:54

 

JEIGU:

 • turi aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turi 2 metų darbo patirtį žmogiškųjų išteklių valdyme viešajame sektoriuje arba teisėsaugos institucijoje arba 2 metų darbo patirtį žmogiškųjų išteklių valdyme;
 • gerai išmanai teisės aktus, reglamentuojančius teisės aktų rengimą, darbo teisę, valstybės tarnybą, STT veiklos teisinius pagrindus, viešąjį administravimą, darbą su įslaptinta informacija ir kitus teisės aktus, susijusius su pagrindinių funkcijų vykdymu ir moki juos taikyti;
 • moki anglų kalbą ne žemesniu, kaip B2 lygiu;
 • gerai išmanai dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus;
 • turi galiojantį vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti lengvąjį automobilį;
 • atitinki teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „SLAPTAI“;
 • turi geras bendrines kompiuterio vartotojo žinias ir įgūdžius, moki naudotis taikomąja programine įranga Microsoft Office (Word, Excel, Outlook), plačiai naudojamomis interneto naršyklėmis bei elektroninio pašto programine įranga ir gebi efektyviai naudotis interneto ištekliais darbinėms funkcijoms atlikti;
 • turi gerų bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžių, esi sąžiningas;
 • esi pasirengęs/-usi būti lojaliu/-i STT, iniciatyviu/-i, nekonfliktišku/-a, tolerantišku/-a;
 • esi nepriekaištingos reputacijos;
 • atitinki sveikatos būklės reikalavimus.

STT PAREIGŪNAS/-Ė:

 • teikia siūlymus dėl STT pareigūnų kvalifikacijos tobulinimo, mokymų orgnizavimo ir juos įgyvendina;
 • atlieka STT personalo kvalifikacijos kėlimo analizę, rengia valstybės pareigūnų ir darbuotojų, kvalifikacijos kėlimo mokymo strategijos/programos įgyvendinimo ataskaitas;
 • įgyvendina bendradarbiavimo susitarimų projektus tarp STT ir kitų instucijų dėl pareigūnų kvalfikacijos kėlimo;
 • rengia teisės aktus susijusius su vykdomomis funkcijomis;
 • dalyvauja veiklose, renginiuose, projektuose ir kitose iniciatyvose, kurios susijusios su Žmogiškųjų išteklių valdymu.

KO STT TIKISI IŠ TAVĘS:

 • kad atliksi organizacinį, metodinį ir praktinį darbą įgyvendinant STT valstybės pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo msutartį mokymus, kvalifikacijos kėlimą ir tobulinimą;
 • kad organizuosi mokymus, ieškosi lektorių;
 • kad ruoši mokymų programas, testus, mokomąją ir kitą metodinę medžiagą, pasitelkiant kitus STT padalinius;
 • kad dalyvausi formuojant STT organizacinę kultūrą (vidiniai renginiai ir kitos iniciatyvos);
 • kad domėsiesi naujovėmis ir siūlysi jas pritaikyti vykdant savo funkcijas.

DARBO UŽMOKESTIS:

Nuo 2243 iki 2359 Eur neatskaičius mokesčių.

DARBO VIETA:

Vilnius.

TAU PATINKA DIRBTI KOMANDOJE IR ESI PASIRENGĘS IŠŠŪKIAMS?

Siųsk savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką su prierašu „ŽIVS vyresnysis specialistas/-ė“ el. paštu karjera@stt.lt iki 2022 m. rugsėjo 22 d.*

*Informuosime tik atrinktus kandidatus.