Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

Korupcijos pasireiškimo tikimybė – prielaida, kad tam tikri viešojo sektoriaus subjekto veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai sudarys galimybes atsirasti korupcijai (kilti korupcijos rizikoms).

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tvarka nustatyta Korupcijos prevencijos įstatymo 10 straipsnyje (galioja nuo 2022 m. sausio 1 d.).

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijos, skirtos padėti viešojo sektoriaus subjektams atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą konkrečioje savo veiklos srityje ir pateikia viešojo sektoriaus subjektams ir savarankiškoms įstaigoms rekomendacijas dėl:

  1. veiklos sričių, kuriuose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė nustatymo;
  2. korupcijos rizikos ir (ar) rizikos veiksnių veiklos srityse, kuriuose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo;
  3. išvados dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo parengimo;
  4. korupcijos rizikos ir (ar) rizikos veiksnių mažinimo ar pašalinimo priemonių nustatymo.

 

Pateikiame keletą gerosios praktikos atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą (atlikto iki 2022-01-01) pavyzdžių:

 

Dažniausiai pasitaikantys viešojo sektoriaus subjektų atliktų korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvadų trūkumai:

  • nenustatyti ir nenurodyti kriterijai, dėl kurių analizuota veiklos sritis priskiriama prie sričių kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė;
  • nenustatomi (neįvardinami)  korupcijos rizikos veiksniai, kuriuos pagrindžia išvadoje nurodyto teisinio reguliavimo trūkumų analizė, nustatytos faktinės veiklos aplinkybės ir kita informacija;
  • nustatyti korupcijos rizikos veiksniai nepakankamai pagrįsti išvadoje nurodytais teisinio reguliavimo trūkumais ir nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis;
  • numatomos formalios ir nepakankamai veiksmingos priemonės, siekiant sumažinti ar pašalinti visų nustatytų korupcijos rizikos veiksnių neigiamą poveikį;
  • neanalizuojamas praktinis procedūrų vykdymas;
  • korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada neskelbiama viešojo sektoriaus subjekto, kurio veiklos sritis buvo vertinama, interneto svetainėje.