Korupcijos prevencijos įstatymas, nuo 2022-01-01

Naujasis Korupcijos prevencijos įstatymas, įsigaliojęs nuo 2021 m. sausio 1 d., sudaro galimybes sisteminei, o ne fragmentiškai korupcijos prevencijai šalyje.

Esminiai pokyčiai:

  • Numatyta atsakomybė viešojo sektoriaus subjektams rūpintis savo ir sau pavaldžių subjektų korupcijos prevencija.
  • Įstatyme įtvirtintos už atsparumą korupcijai atsakingų subjektų teisės, pareigos ir veiklos garantijos.
  • Sudaromos sąlygos pamatuoti ir palyginti viešojo sektoriaus įstaigų atsparumo korupcijai lygį, taip motyvuojant institucijas diegti atsparumo korupcijai priemones sąmoningai ir savanoriškai.
  • Skatinamas privataus sektoriaus subjektų įsitraukimas į korupcijai atsparios aplinkos kūrimą.

Su nauja Korupcijos prevencijos įstatymo redakcija galite susipažinti čia.

Pristatymo skaidrės – Korupcijos prevencijos įstatymas: naujovės ir pakeitimai nuo 2022-01-01 


Dažniausiai užduodami klausimai (DUK):

Čia rasite dažniausius ir aktualiausius su Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo įgyvendinimu ir jo taikymu susijusius klausimus. Atsakymus į personalo patikimumo užtikrinimo klausimus rasite čia.