Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

Siekdami teisinio reguliavimo skaidrumo ir stengdamiesi užkirsti kelią galimybei pasinaudoti netobulų teisės aktų spragomis atliekame norminių teisės aktų ar jų projektų antikorupcinį vertinimą.

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas – esamo ir (ar) numatomo teisinio reguliavimo vertinimas antikorupciniu požiūriu ir teisinio reguliavimo trūkumų, galinčių sudaryti prielaidas korupcijai, nustatymas.

Teisės aktus ar jų projektus antikorupciniu požiūriu vertiname:

  • savo iniciatyva, atsižvelgdami į Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 5 dalyje nustatytus kriterijus;
  • Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo Pirmininko, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko, Seimo valdybos, Seimo komiteto, komisijos, frakcijos siūlymu.

Atlikdami teisės aktų ar jų projektų vertinimą vadovaujamės Korupcijos prevencijos įstatymu ir STT direktoriaus patvirtinta tvarka. Kitos įstaigos dirba vadovaudamosi Vyriausybės nustatyta tvarka. Specialiųjų tyrimų tarnyba atlikdama teisės aktų antikorupcinius vertinimus nuo 2021 m. sausio 1 d. antikorupcinio vertinimo išvadose pastabas išskirs į kritines antikorupcines pastabas ir pasiūlymus, kitas antikorupcines pastabas ir pasiūlymus ir kitas pastabas ir pasiūlymus. Pažymėtina, kad STT tais atvejais, kai antikorupcinio vertinimo išvadoje bus pateikta kritinių ir kitų antikorupcinių pastabų ir pasiūlymų, nuolat vykdys pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimo stebėseną.

2020 m. įvertinome 385 teisės aktų projektus. Antikorupciniu požiūriu įvertinti 194 galiojantys teisės aktai ir 191 teisės aktų projektai. Didžioji dalis vertinimų tai yra net 324 atlikti Specialiųjų tyrimų tarnybos iniciatyva. 2020 metais iš viso buvo parengtos 149 antikorupcinio vertinimo išvados.

STT teisės aktų antikorupcinio vertinimo išvadas rasite Lietuvos Respublikos Seimo dokumentų paieškos sistemoje.

Dokumentų paieškos sistemoje suveskite:

  • Rūšis – Antikorupcinio vertinimo išvada;
  • Įstaiga - Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba;
  • Žodžiai pavadinime - raktinį žodį arba žodžius (pvz. viešieji, arba vieš*).

Teisės aktų antikorupcinio vertinimo klausimais konsultuoja Julija Antanaitė, tel. 8 686 02796, el. p. julija.antanaite@stt.lt.

Specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinio vertinimo išvados įgyvendinimo pažyma