Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

Antikorupcinio vertinimo skyriusSpausdinti

  • atlieka teisės aktų ar jų projektų antikorupcinį vertinimą; renka, sistemina, analizuoja ir apibendrina informaciją, reikalingą antikorupciniam teisės aktų ar jų projektų vertinimui atlikti;
  • teikia metodinę pagalbą kitiems STT struktūriniams padaliniams, valstybės, savivaldybės ir nevyriausybinėms įstaigoms;
  • įgyvendina Nacionalinėje kovos su korupcija programoje nustatytas priemones.
geltonai-mėlyna linija