Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

Bendrasis skyriusSpausdinti

  • organizuoja bendrųjų ir įslaptintų dokumentų raštvedybą ir saugojimą, koordinuoja bendrųjų ir įslaptintų dokumentų raštvedybos reikalavimų įgyvendinimą STT padaliniuose;
  • organizuoja STT sekretoriato darbą; tvarko specialiosios literatūros fondą; redaguoja rengiamus teisės aktų ir raštų projektus ir rūpinasi dokumentų kalbos gerinimu;
  • tvarko materialiojo turto natūrinę apskaitą ir organizuoja padalinių materialinį aprūpinimą; organizuoja ir kontroliuoja darbų ir priešgaisrinę saugą, statinių ir inžinerinių tinklų priežiūrą, tarnybinio transporto naudojimą.
geltonai-mėlyna linija