Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

Korupcijos rizikos skyriusSpausdinti

  • kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis, susijusius su korupcijos lygiu, būkle, dinamika;
  • vertina valstybės ar savivaldybės įstaigų korupcijos pasireiškimo tikimybės išvadas ir priima sprendimus dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo (neatlikimo);
  • atlieka korupcijos rizikos analizę ir teikia motyvuotas išvadas;
  • dalyvauja rengiant Nacionalinę kovos su korupciją programą, įgyvendina joje nustatytas priemones pagal skyriaus kompetenciją, taip pat atlieka jos veiksmingumo analizę ir teikia pasiūlymus dėl papildymo ar pakeitimo;
  • dalyvauja Vyriausybei vykdant valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos koordinavimo ir kontrolės funkcijas korupcijos prevencijos srityje;
  • teikia metodinę pagalbą valstybės ir savivaldybės įstaigoms rengiant sektorines kovos su korupcija programas.
geltonai-mėlyna linija