Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

Personalo skyriusSpausdinti

  • atlieka STT struktūrinių padalinių funkcijų ir pareigybių analizę, teikia pasiūlymus dėl jų papildymo ir keitimo;
  • teikia pasiūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio, plėtros ir darbo organizavimo tobulinimo;
  • organizuoja darbuotojų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;
  • organizuoja STT pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimą ir kvalifikacijos tobulinimą.
geltonai-mėlyna linija