Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

Planavimo skyriusSpausdinti

  • kuria ir plėtoja strateginio valdymo politiką;
  • dalyvauja planuojant STT veiklą ir teikia apie ją apibendrintą informaciją STT vadovybei;
  • rengia vidaus teisės aktų, susijusių su strateginiu valdymu, projektus;
  • organizuoja STT padalinių pasitarimus strateginio valdymo klausimais.
geltonai-mėlyna linija