Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

Informacija apie darbo užmokestįSpausdinti

Informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas 2018 m. III ketv. 2018 m. IV ketv.
STT pareigūnai
Direktorius 3744 3744
Direktoriaus pavaduotojas 3442 3442
Valdybos viršininkas 2996 3010
Valdybos viršininko pavaduotojas 2902 2933
Skyriaus viršininkas 2510 2510
Skyriaus viršininko pavaduotojas 2638 2638
Poskyrio viršininkas 2294 2301
Vyriausiasis specialistas 2168 2164
Vyresnysis specialistas 1861 1867
Specialistas 1381 1383
Jaunesnysis specialistas 1310 1313


Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas 2018 m. III ketv. 2018 m. IV ketv.
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Vyriausiasis specialistas 1171 1317
Vyresnysis specialistas 908 1026
Specialistas 713 763
Jaunesnysis specialistas - 586
Valytoja 576 576

 

2018 m. IV ketvirtį pareigūnams už pavyzdingą tarnybą ir asmeninį išskirtinį indėlį, įgyvendinant STT nustatytus tikslus ir pasiektus rezultatus bei įgyvendintus uždavinius, kokybiškai ir kiekybiškai viršijančius kitų tokias pačias pareigas einančių pareigūnų veiklos rezultatus, išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos. Išmokų suma 7850,75 Eur.

2018 m. IV ketvirtį pareigūnams už pavyzdingą tarnybą labai gerai ar gerai įvertinus pareigūno tarnybinę veiklą per eilinę atestaciją, darbuotojams už labai gerą darbuotojo darbą kalendoriniais metais, išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos. Išmokų suma 59368,58 Eur.

Atnaujinimo data: 2019-01-10

geltonai-mėlyna linija