Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių. Dėl mokesčių reformos nuo 2019 m. sausio 1 d. bruto darbo užmokestis padidintas 1,289 karto.

Pareigybės pavadinimas 2018 m. IV ketv. 2019 m. III ketv.
STT pareigūnai
Direktorius 3744 4889
Direktoriaus pavaduotojas 3442 4494
Valdybos viršininkas 3010 4005
Valdybos viršininko pavaduotojas 2933 3830
Skyriaus viršininkas 2510 3347
Skyriaus viršininko pavaduotojas 2638 3688
Poskyrio viršininkas 2301 3076
Vyriausiasis specialistas 2164 2885
Vyresnysis specialistas 1867 2454
Specialistas 1383 1871
Jaunesnysis specialistas 1313 1705


Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas 2018 m. IV ketv. 2019 m. III ketv.
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Vyriausiasis specialistas 1317 1995
Vyresnysis specialistas 1026 1325
Specialistas 763 984
Jaunesnysis specialistas 586 782
Valytoja 576 792

 

2019 m. I ketvirtį pareigūnams už pavyzdingą tarnybą ir asmeninį išskirtinį indėlį, įgyvendinant STT nustatytus tikslus ir pasiektus rezultatus bei įgyvendintus uždavinius, kokybiškai ir kiekybiškai viršijančius kitų tokias pačias pareigas einančių pareigūnų veiklos rezultatus, išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos. Išmokų suma 33 779,07 Eur.


Atnaujinimo data: 2019-10-10