Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas 2018 m. I ketv. 2018 m. II ketv.
STT pareigūnai
Direktorius 3671 3671
Direktoriaus pavaduotojas 3407 3407
Valdybos viršininkas 3015 2981
Valdybos viršininko pavaduotojas 2700 2965
Skyriaus viršininkas 2528 2528
Skyriaus viršininko pavaduotojas 2591 2591
Poskyrio viršininkas 2281 2281
Vyriausiasis specialistas 2147 2149
Vyresnysis specialistas 1852 1857
Specialistas 1382 1385
Jaunesnysis specialistas 1304 1304


Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas 2018 m. I ketv. 2018 m. II ketv.
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Vyriausiasis specialistas 1195 1171
Vyresnysis specialistas 877 908
Specialistas 809 779
Jaunesnysis specialistas 615 586
Valytoja 576 576



Atnaujinimo data: 2018-07-10