Antikorupcinis visuomenės švietimas

Skatiname netoleruoti korupcijos ir parodome jos daromą žalą

Informuojame visuomenę apie neigiamas korupcijos pasekmes ir raginame aktyviai pasipriešinti korupcijai. Korupciniai nusikaltimai – nėra lengvesni už kitus nusikaltimus, todėl visuomenė neturėtų būti jiems atlaidi.

Pagrindinis antikorupcinio STT visuomenės švietimo strateginis tikslas yra vaikų, jaunimo, valstybės tarnautojų antikorupcinis švietimas.

Jaunimo antikorupcinis švietimas vykdomas į mokomuosius dalykus ir studijų programas įtraukiant antikorupcines temas. Taip pat organizuojame, skatiname ir prisidedame prie neformalaus ugdymo – jaunimo antikorupcinių akcijų ir renginių.

Nuolat rengiame seminarus ir mokymus antikorupcinėmis temomis valstybės ir savivaldybių įstaigų tarnautojams.

Specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinio švietimo paskaitų ir seminarų organizavimo tvarkos aprašas.

Antikorupcinio švietimo klausimais konsultuoja Antikorupcinio švietimo viršininkė Jurgita Razmytė,
tel. (8 706) 63 328, el. p. jurgita.razmyte@stt.lt.