Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

STT veiklos prioritetai Spausdinti

Siekdami įgyvendinti STT veiklos tikslą – mažinti korupciją, kuri kelia grėsmę žmogaus teisėms ir laisvėms, teisinės valstybės principams, trukdo plėtoti ekonomiką, bei atlikę korupcinio poveikio Lietuvoje įvertinimą, nustatėme šiuos 2018–2020 metų analitinės antikorupcinės žvalgybos, baudžiamojo persekiojimo, korupcijos prevencijos, antikorupcinio visuomenės švietimo ir informavimo prioritetus:

  • nustatyti ir imtis priemonių pašalinti korupcijos rizikos veiksnius sveikatos apsaugos, žemės ūkio, regioninės plėtros, aplinkos, kultūros, teisėsaugos bei valstybės informacinių išteklių valdymo srityse, ypatingą dėmesį skirti Europos Sąjungos fondų lėšų administravimui ir panaudojimui;
  • viešųjų pirkimų organizavimui, vykdymui ir kontrolei;
  • valstybės ir savivaldybių turto valdymui, naudojimui ir disponavimui;
  • viešųjų ir administracinių paslaugų teikimui ir kontrolei;
  • didelės svarbos ir vertės projektų planavimui bei įgyvendinimui; nepotizmui;
  • viešųjų ir privačių interesų konfliktams; neteisėtam lobizmui;
  • neteisėtiems turtiniams interesams;
  • sudėtingiausioms, didžiausią valstybei žalą darančioms korupcinio pobūdžio nusikalstamoms veikoms.

Aktyviai dalyvauti EBPO darbo grupės kovai su užsienio pareigūnų papirkinėjimu tarptautiniuose sandoriuose veikloje, pagal kompetenciją prisidėti prie šios darbo grupės rekomendacijų Lietuvai įgyvendinimo, užkardyti ir išaiškinti korupcijos atvejus sudarant tarptautinius verslo sandorius.

geltonai-mėlyna linija