STT veiklos prioritetai

Siekdami įgyvendinti STT veiklos tikslą – mažinti korupciją, kuri kelia grėsmę žmogaus teisėms ir laisvėms, teisinės valstybės principams, trukdo plėtoti ekonomiką, nustatėme šiuos 2019–2021 metų analitinės antikorupcinės žvalgybos, baudžiamojo persekiojimo, korupcijos prevencijos, antikorupcinio visuomenės švietimo ir informavimo prioritetus:

  • Nustatyti ir imtis priemonių pašalinti korupcijos rizikos veiksnius, susijusius su valstybės ir savivaldybių įstaigų ir įmonių pertvarka, turto valdymu, viešųjų pirkimų organizavimu, vykdymu ir kontrole bei Europos Sąjungos fondų lėšų administravimu ir panaudojimu aplinkos, energetikos, kultūros, socialinės apsaugos ir darbo, susisiekimo, sveikatos apsaugos, švietimo ir mokslo, žemės ūkio srityse, užkirsti kelią sudėtingiausioms, didžiausią valstybei žalą darančioms korupcinio pobūdžio nusikalstamoms veikoms.
  • Siekiant įgyvendinti atnaujintą atsparumo korupcijai modelį, parengti Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo projektą.
  • Didinti sąmoningumą dėl smulkiosios korupcijos.