Informacijos apie asmenį pateikimas

Valstybės tarnyboje turi dirbti asmenys, turintys nepriekaištingą reputaciją

Renkame ir teikiame informaciją apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigose ir įmonėse, ir pateikiame asmenį į pareigas skiriančiam ar paskyrusiam subjektui. Ši informacija teikiama siekiant įvertinti asmens patikimumą ir mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę valstybės ar savivaldybės įstaigose ar įmonėse.

Gavęs mūsų surinktą informaciją vadovas sprendžia, ar asmuo, dėl kurio kreipėsi į STT, yra tinkamas eiti pareigas.