Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

Prašymai pateikti informaciją apie asmenįSpausdinti


Prašymo pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, forma.

Prašymo pateikti informaciją apie asmenį, einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, forma.

Prašymo pateikti informaciją apie asmenį, kurį į pareigas Europos Sąjungos ar tarptautinėse teisminėse ir kitokiose institucijose teikia Lietuvos Respublika, forma.

Dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti pareigas, siūlome kreiptis į STT likus ne mažiau kaip 20 kalendorinių dienų iki numatomo asmens skyrimo į pareigas dienos, kad STT  Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje nustatytais terminais surinktą ir pateiktą informaciją į pareigas asmenį skiriantis subjektas galėtų naudoti priimdamas sprendimą dėl asmens tinkamumo siekiamoms pareigoms.

Teikti rašytinį prašymą, kad STT pateiktų informaciją apie į pareigas skiriamą asmenį, privaloma, kai:

Asmenį į pareigas skiria:

 • Respublikos Prezidentas;
 • Seimas;
 • Seimo Pirmininkas;
 • Vyriausybė arba Ministras Pirmininkas.

Asmenį rengiamasi skirti į šias pareigas:

 • viceministro;
 • ministerijos kanclerio;
 • savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo;
 • prokuroro;
 • valstybės ar savivaldybės įstaigos vadovo ir jo pavaduotojo;
 • valstybės ar savivaldybės įstaigos padalinio vadovo ir jo pavaduotojo (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje);
 • strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčios valstybės įmonės, akcinės bendrovės ar nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės vadovo ir jo pavaduotojo;
 • valstybės ar savivaldybės įmonės, kurioje valstybei ar savivaldybei priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, vadovo ir jo pavaduotojo pareigas.
 • Vyriausybė siūlo asmenį į pareigas Europos Sąjungos ar tarptautinėse teisminėse ir kitose institucijose.


Rekomendacijos dėl kreipimosi į STT dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, arba apie asmenį, kurį į pareigas Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose teikia Lietuvos Respublika, pateikimo

Asmenų patikrinimo klausimais konsultuoja Jolanta Karalkevičienė, tel. (8 706) 63382, el. p. jolanta.karalkeviciene@stt.lt

 Atnaujinimo data: 2017-01-25

geltonai-mėlyna linija