Korupcijos prevencija

Šaliname ne tik korupcijos pasekmes, bet ir jos priežastis

Korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų bei verslo įmonių veikla būtų nešališka ir skaidri.

Siekdami teisinio reguliavimo ir administravimo procedūrų skaidrumo valstybėje, antikorupciniu požiūriu vertiname įvairius teisės aktus, atliekame institucijų korupcijos rizikos analizes (nustatome rizikingiausias sritis ir teikiame pasiūlymus), rengiame ir koordinuojame antikorupcines programas.

Pasaulinė patirtis atskleidžia, kad sutelkus pastangas būtent į korupcijos priežastis ir sąlygas korupcijai atsirasti, kryptingai šalinant korupcijos atsiradimo rizikas, ilgainiui sukuriamas tvirtas pagrindas skaidrios ekonomikos plėtrai, didesnei viešųjų paslaugų teikimo kokybei, šalies socialinei gerovei.

Korupcijos prevencijos (atsparumo korupcijai) metmenys

STT kviečia visus piliečius ir institucijas susipažinti su Korupcijos prevencijos (atsparumo korupcijai) metmenimis ir iki 2018 m. gruodžio 7 d. pateikti savo siūlymus bei pastebėjimus dėl korupcijos prevencijos modelio Lietuvoje atnaujinimo krypčių el. p. metmenys@stt.lt.

2017–2019 metų veiklos prioritetai

Antikorupcinės aplinkos vadovas viešajam sektoriui (atnaujinta 2018-09-05); pirmoji 2017 m. versija (Eng 2018; Eng 2017);
Kaip kurti antikorupcinę aplinką viešajame sektoriuje?

Antikorupcijos vadovas verslui (WordEng) – svetainė

STT rekomendacijos dėl rizikų valdymo perkančiųjų organizacijų atliekamuose viešuosiuose pirkimuose

Atnaujinta: 2018 12 06