Korupcijos rizikos analizė

Siekdami stiprinti antikorupcinę aplinką ir skaidrinti valstybės ar savivaldybių įstaigų procedūras ir procesus atliekame korupcijos rizikos analizes – išsamiai analizuojame įstaigų veiklą antikorupciniu požiūriu.

Remdamosi analizėse pateiktais siūlymais valstybės ar savivaldybės įstaigos rengia arba atnaujina kovos su korupcija programas, taiko kitas priemones būtiniems pokyčiams įgyvendinti.

2017 metais gavome 108 valstybės ar savivaldybių įstaigų, įmonių, akcinių bendrovių korupcijos pasireiškimo tikimybės išvadas bei atlikome 20 korupcijos rizikos analizių, t. y. 25 proc. daugiau nei 2016 metais.

2017 metais taip pat vertinome ankstesniais metais korupcijos rizikos analizės išvadose pateiktos 841 rekomendacijos įgyvendinimą, iš kurių 84 proc. yra įgyvendintos ar jų įgyvendinimas tęsiamas.

Pasiūlymus dėl korupcijos rizikos analizių galite teikti čia.

Atliktos korupcijos rizikos analizės:

2019 m.
2018 m.

2017 m.

2016 m.
2015 m.
2014 m.
2013 m.
2012 m.
2011 m.
2010 m.

2009 m.

Korupcijos rizikos analizės atlikimo vadovas

Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka

Korupcijos rizikos analizėse pateiktų rekomendacijų stebėsena

Korupcijos rizikos analizės atlikimo klausimais konsultuoja Korupcijos rizikos skyriaus viršininkas Vidmantas Mečkauskas, tel. (8 706) 62 745, el. p. vidmantas.meckauskas@stt.lt


Atnaujinimo data: 2019-01-10