Korupcijos rizikos analizė

Siekdami stiprinti antikorupcinę aplinką ir skaidrinti valstybės ar savivaldybių įstaigų procedūras ir procesus atliekame korupcijos rizikos analizes – išsamiai analizuojame įstaigų veiklą antikorupciniu požiūriu.

Remdamosi analizėse pateiktais siūlymais valstybės ar savivaldybės įstaigos rengia arba atnaujina kovos su korupcija programas, taiko kitas priemones būtiniems pokyčiams įgyvendinti.

Pasiūlymus dėl korupcijos rizikos analizių galite teikti čia.

Atliktos korupcijos rizikos analizės:

2019 m.

2018 m.
2017 m.

2016 m.
2015 m.
2014 m.
2013 m.
2012 m.

Korupcijos rizikos analizės atlikimo vadovas

Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka

Korupcijos rizikos analizėse pateiktų rekomendacijų stebėsena

Korupcijos rizikos analizės atlikimo klausimais konsultuoja Korupcijos rizikos skyriaus viršininkas Vidmantas Mečkauskas, tel. (8 706) 62 745, el. p. vidmantas.meckauskas@stt.lt


Atnaujinimo data: 2019-03-19