Kovos su korupcija programos

Korupcijos prevencijos įstatyme kovos su korupcija programos skirstomos į Lietuvos Respublikos nacionalinę, šakines, institucines ir kitas programas.

Nacionalinę kovos su korupcija programą rengia, jos įgyvendinimą organizuoja ir kontroliuoja Vyriausybė, dalyvaujant Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau – STT).

Šakines, institucines ir kitas kovos su korupcija programas rengia valstybės ir savivaldybių bei nevyriausybinės organizacijos, kurios Nacionalinėje kovos su korupcija programoje ir kituose norminiuose aktuose įpareigotos tokias programas parengti.

Nacionalinę kovos su korupcija programą Vyriausybės teikimu tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas, o kitas programas – jas parengusios valstybės ar savivaldybės įstaigos ar nevalstybinės įstaigos vadovas, kuris asmeniškai atsako už patvirtintos programos įgyvendinimą.

Šakines kovos su korupcija programas, kurios paprastai apima kelių valstybės ar savivaldybių įstaigų veiklos sritis, pvz.: statybos, sveikatos apsaugos, teisėsaugos ir kt., rengia valstybės arba savivaldybės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, o tvirtina, atsižvelgiant į ūkio ar srities reikšmę, Vyriausybė arba Lietuvos Respublikos Seimas.

Institucines kovos su korupcija programas taip pat rengia ir įgyvendina valstybės ar savivaldybių įstaigos, kuriose buvo atlikta korupcijos rizikos analizė ir pasiūlyta parengti tokią programą.

Programų įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų vadovai arba šių įstaigų struktūriniai padaliniai arba asmenys, įstaigos vadovo įgalioti vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę įstaigoje.

STT pozicija dėl kovos su korupcija programų rengimo

Teisingumo ministerijos pozicija dėl kovos su korupcija programų rengimo

Dažniausiai pasitaikantys Lietuvos savivaldybių kovos su korupcija programų trūkumai

STT raštas dėl savivaldybių programų apibendrinimo

Jei norite pateikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo, prašom palikti pranešimą čia.

Kovos su korupcija programų rengimo klausimais konsultuoja Korupcijos rizikos skyriaus viršininkas Vidmantas Mečkauskas – tel. (8 706) 62 745, el. p. vidmantas.meckauskas@stt.lt