Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

Aplinkos apsaugaSpausdinti

Data Pavadinimas
2015 09 30 Pajūrio juostos įstatymo 4, 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2015 08 26 Kauno miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės
2015 08 12 Teisės aktai, susiję su Atliekų tvarkymo įstatymo 34 (23) straipsnio 9 dalies 5-6 punktu nuostatų įgyvendinimu
2015 08 10
Atliekų tvarkymo įstatymo 34 (2) straipsnio 2 dalies, Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 3 dalies nuostatos
2015 02 03 Atliekų tvarkymo įstatymo 341, 342 ir 343 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2014 09 24 Valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo taisyklės
2014 09 11 Statybos techninis reglamentas STR 2.02.09:2005 ir Teritorijų planavimo normos
2014 05 06 Teisės aktai, reglamentuojantys neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių veiklą:
1.1. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 44–53 straipsniai.
1.2. Gyvosios gamtos apsaugos kontrolę vykdančių institucijų ir pareigūnų inspekcinės veiklos organizavimo instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. D1-484.
1.3. Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 294 (su pakeitimais).
1.4. Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 294 (su pakeitimais)
2014 04 10 Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 4(1), 5, 7, 8, 11, 12 ir 13 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 111, 112, 121, 122, 123 straipsniais įstatymo projektas
2014 03 27 Teisės aktai, reglamentuojantys statybų užbaigimą:
1.    Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 16 ir 17 straipsniai.
2.    Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatai.
3.    Statybos techninis reglamentas 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“.
2014 02 14 Atliekų tvarkymo įstatymo 2, 30, 30(2), 33, 34 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 35(1), 35(2), 35(3), 35(4) straipsniais įstatymo projektas
2013 12 05 Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo projektas
2013 10 23 Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 7 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2013 10 21 Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2, 12, 14, 15, 16, 22, 25, 29, 30, 37, 38(1), 41, 45(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
2013 10 21 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 25 straipsnio 1 ir 6 dalių ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies nuostatos, Detaliųjų planų rengimo taisyklės (Žin., 2004, Nr. 79-2809; 2012, Nr. 82-4298), Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašas (Žin., 2004, Nr. 83-3028; 2009, Nr. 145-6460)
2013 09 27 Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 26, 5110, 85, 87, 87¹, 224, 242, 2591, 2602, 320 straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 8710 straipsniu įstatymo projektas
2013 08 09 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas Nr. VIII-787 ir Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas Nr. IX-517
2013 05 07 Atliekų tvarkymo įstatymo 2, 19 straipsnių, aštuntojo 10 straipsnio pakeitimo ir 5 straipsnio pripažinimo netekusiu galios projektas XIIP-35(2)
2013 04 17 Atliekų tvarkymo įstatymo 2, 4, 25, 27, 28, 30, 31, 35 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 301, 302 straipsniais įstatymo 7 straipsnio pakeitimo ir 11 straipsnio papildymo  įstatymo projekto Nr. XIIP-316
2013 04 04 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6, 16, 29 ir 54 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
2013 03 25 Klimato kaitos finansinių instrumentų įstatymo 2, 5, 7, 8 ir 10 straipsnių, penktojo skirsnio ir 2 priedo pakeitimo įstatymo projekto (XIIP-38)
2012 01 30 Aplinkos apsaugos įstatymo 1,7 ir 15 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 19(1) ir 19(2) straipsniais įstatymo projektas  XIIP-33
2012 12 03 Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 469 (Žin., 2003, Nr. 99-4466; 2008, Nr. 55-2111; 2010, Nr. 91-4862)
2012 10 09  
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 12 straipsnio pakeitimo ir papildymo 121 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIP-4053
2012 09 20 Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašas
2012 04 13 Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 2, 9, 10, 211 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr. XIP-3632(2)
2012 03 20 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2, 4, 25, 27, 28, 30, 31, 34 ir 35 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 301, 30 2 straipsniais įstatymo projektas Nr. XIP-1036 (3)
2011 10 11 Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 7 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr. XIP-2624
2011 05 09 Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas
2011 03 25
Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 2, 4, 11, 13 ir 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr. XIP-1649(2)
2010 05 05
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2, 4, 25, 27, 28, 30, 31, 34 ir 35 straipsnių pakeitimo ir  papildymo įstatymo projektas Nr. XIP-1036
geltonai-mėlyna linija