Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

EnergetikaSpausdinti

Data Pavadinimas
2015 09 23 Teisės aktai, reglamentuojantys šilumos kiekio paskirstymo vartotojams metodų nustatymo, keitimo ir mokėjimų už šilumą po paskirstymo metodų pakeitimo perskaičiavimo tvarkas
2015 07 31 Europos infrastruktūros tinklų priemonės energetikos sektoriaus projektams įgyvendinti Lietuvos Respublikoje administravimo taisyklių projektas
2014 09 23
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. O3-44 „Dėl sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas
2014 04 30 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
2014 04 17 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“ ir Energetikos ministerijos įsakymas „Dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“
2014 01 06 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 25 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas ir Šilumos ūkio įstatymo 2 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2013 10 02 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 2 ir 8 straipsnio papildymo, 36 straipsnio pakeitimo ir papildymo ir priedo papildymo įstatymo projektas
2013 08 26 Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų tvarka
2013 02 22 Energetikos ministerijos antikorupcinio vertinimo metodikos projektas
2013 02 07 Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-125
2013 02 20 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 1, 2 ir 8 straipsnių papildymo įstatymo projektas Nr. XIIP-219
2013 01 23
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (nauja redakcija) projektas Nr. XIP-4802
2012 10 26 „Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodika“ patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. O3-275,, Dėl valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos“ 2008 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. O3-106 „Dėl gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
2012 10 04 Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 13, 14 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-4781
2012 09 25 Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 13, 15 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 151 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIP 4559
2011 07 28
Infrastruktūrų reguliavimo tarnybos veiklą reglamentuojantys  įstatymų projektai Nr. XIP-2120-XIP-2136
2011 05 21
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo  nuostatos, reglamentuojančios atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimą
2011 05 09 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-1830 (4) ir Lietuvos Respublikos Branduolinės saugos įstatymo projektas  Nr. XIP-1831(4)
2011 04 26 Infrastruktūrų reguliavimo tarnybos veiklą reglamentuojantys įstatymo projektai  Nr. XIP-3080 – XIP-3097
geltonai-mėlyna linija