Politinė veikla

Data Pavadinimas
2013 10 22 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 3, 6, 7, 11, 13, 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas, Lietuvos Respublikos prezidento rinkimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projektas
2012 06 11 Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 10 ir 11 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 101 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIP-4426, Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2, 5, 72 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-4427, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 20710 ir 20713 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr. XIP-4428
2012 03 25 Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XP-2662(2)
2012 03 22
Lietuvos Respublikos politinių partijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-4123, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 2, 4, 6, 7, 11, 14, 15, 18, 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr. XIP-4128, Lietuvos Respublikos vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 23, 24, 28, 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 13 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIP-4129