Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

SusisiekimasSpausdinti

Data

Pavadinimas

2015 03 25
Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo projekto 2, 10, 29 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 21(1), 21(2), 21(3), 21(4), 29(1), 29(2), 29(3), 29(4), 29(5) straipsniais įstatymo projektas
2015 03 03 Geležinkelių transporto kodekso 23 ir 231 straipsnių pakeitimo projektas
2015 03 03 Teisės aktai, reglamentuojantys kelių transporto veiklos licencijavimą ir priežiūrą
2015 01 28
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo „Dėl Eismo įvykių metu sugadintų transporto priemonių, kurių remontuoti ekonomiškai netikslinga, privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros panaikinimo ir pateikimo privalomajai transporto priemonių techninei apžiūrai tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas
2014 09 24
Teisės aktai, reglamentuojantys transporto priemonių priverstinį nuvežimą ir važiuoklės užblokavimo tvarką
2014 08 08 Teisės aktai, reglamentuojantys motorinių transporto priemonių privalomosios techninės apžiūros atlikimą
2014 06 10 Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33 straipsnių, Įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo 6(1), 27(1) straipsniais įstatymas, 1 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas ir Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33 straipsnių, įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo 61, 271 straipsniais įstatymo 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2014 03 04 Kelių įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 13, 17, 18, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymo projektas ir Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas.
2013 09 30 Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimų tarptautiniam krovinių vežimui kelių transporto priemonėmis išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas; Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimų tarptautiniam krovinių vežimui kelių transporto priemonėmis ir Europos transporto ministrų konferencijos leidimų vežti perkraustomą turtą tarptautiniais maršrutais išdavimo tvarkos aprašo 3–11 punktai ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. 3-523 „Dėl Europos transporto ministrų konferencijos leidimų išdavimo komisijos sudarymo“
2013 02 12 Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2, 10 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-227 ir Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2, 7, 10, 19, 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-228
2013 01 27 Reikalavimai įmonėms, atliekančioms motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomąją techninę apžiūrą, ir kvalifikacijos reikalavimai darbuotojams, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 3-375
2012 09 19 Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo 3 ir 5 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr. XIP-4585; Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčių valstybės įmonių reorganizavimo prijungimo būdu įstatymo projektas Nr. XIP-4586; Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-4587
2012 04 04 Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 4 1 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-4060
2011 10 18 Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33 straipsnių pakeitimo ir papildymo 61 ir 271 straipsniais ir įstatymo priedo papildymo įstatymo projektas Nr. XIP-3408
2011 06 11
Papildomą motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymą reglamentuojantys teisės aktai
2010 02 22
Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2, 7, 10, 19 ir 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr. XIP-1703
geltonai-mėlyna linija