Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

Teritorijų planavimas ir statybų valstybinė priežiūraSpausdinti

Data

Pavadinimas

2015 08 31 Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 1, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 30, 31 ir 32 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 32-1 straipsniu ir įstatymo priedo pakeitimo įstatymo projektas
2015 08 11 Teritorijų planavimo įstatymo 16, 17, 19, 20 ir 22 straipsnių pakeitimo projektas ir Žemės įstatymo 24, 32 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2015 08 26
Teisės aktai, reglamentuojantys valstybės paramą daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūrą ir stebėseną.
2015 08 21 Teisės aktai, reglamentuojantys nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymą
2015 01 23
Miškų įstatymo 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 16, 18 straipsnių pakeitimo ir papildymo 91 straipsniu įstatymo projektas ir Žemės reformos įstatymo 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2015 01 12
Statybos įstatymo 24, 34, 40, 45 ir 55 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 54 2 straipsniu įstatymo projektas
2015 01 14
Miškų įstatymo 1 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2014 04 01 Nekilnojamojo turto brokerių įstatymo projektas
2013 06 07 Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-2919(2) ir jį lydintys teisės aktų projektai
2013 04 04 Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 2, 9, 10, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas; Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 20, 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas; Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8, 19, 22 ir 25 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas; Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 4, 6, 10, 16, 19 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas; Lietuvos Respublikos pajūrio juostos įstatymo 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas; Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 2, 12, 13, 19, 23, 28 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2013 04 04 Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 20 straipsnio papildymo įstatymo projektas
2013 04 04 Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2013 04 04 Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 14, 18 ir 20 straipsnių pakeitimo ir 3 straipsnio 16 dalies pripažinimo netekusia galios įstatymo projektas
2013 04 04 Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 18916 ir 2591 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2013 04 04 Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 2, 15, 23 ir 24 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
2013 03 19 Aplinkos ministerijos parengto Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr. 13-418-01;
2013 01 22 Detaliojo plano tvirtinimo, kai savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės tarybos pavedimu detaliojo plano per nustatytą terminą nepatvirtina, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 825 ir Detaliųjų planų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-239
2012 10 26
Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 5 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-4901
2012 10 09 Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 31 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr. XIP-4553(2)
2012 09 27
Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 11 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr. XIP-4203
2012 05 08 Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-4052
2012 04 16 Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24, 431 ir 51 straipsnių pakeitimo ir priedo papildymo įstatymo projektas Nr. XIP-4077
2012 03 06 Teritorijų planavimo įstatymo 2, 4, 13, 16, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 181 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIP-3897
2011 06 02
Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-2919  bei įstatymo projektas Nr. XIP-2920–2928

geltonai-mėlyna linija