Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

Viešasis administravimasSpausdinti

Data Pavadinimas
2015 11 16 Nevyriausybinių organizacijų ir viešųjų įstaigų projektų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas ir lėšų skyrimo vietos bendruomenėms tvarkos aprašas
2015 08 21
Biudžetinių įstaigų įstatymo 1 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 91 straipsniu įstatymo projektas
2015 07 24 Asociacijų ir viešųjų įstaigų veiklos programų finansavimo iš valstybės biudžeto asignavimų nuostatos
2015 07 20 Kandidatų į valstybės ir savivaldybės įmonių valdybas parinkimo tvarkos aprašas
2015 03 24
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto Mažareikšmių teisės aktų reikalavimų pažeidimų nustatymo tvarkos aprašo projektas.
2015 03 19
Teisės aktai, reglamentuojantys Nacionalinio vėžio instituto direktoriaus rinkimų viešojo konkurso būdu organizavimą
2014 09 24 Administracinių teisės pažeidimų kodekso 260 (1) straipsnio 2 dalies nuostatos
2014 08 25 Vyriausybės nutarimo „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas
2014 02 04 Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 13, 24, 142, 254, 263 ir 274 straipsnių pakeitimo bei 44 straipsnio 3 dalies, 175 straipsnio, 176¹ straipsnio 3 dalies, 178 straipsnio 4, 5, 6, 7 dalių, 178¹, 183 straipsnio 3 dalies ir 196 straipsnio 2 dalies pripažinimo netekusiomis galios įstatymo projektas
2013 11 29 Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ūkio subjektų veiklos priežiūros taisyklės, patvirtintos Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011-07-05 įsakymu Nr. A1-218
2013 11 27 Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatos, reglamentuojančios konfiskavimą ir specialiosios teisės atėmimą
2013 10 04 Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590, naujos redakcijos projektas
2013 09 05 Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2013 07 02 Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio papildymo ir įstatymo papildymo 368 straipsniu įstatymo projektas (TAIS Nr. 13-1558-01)
2013 03 19 Panevėžio miesto savivaldybės teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo metodikos projekto
2013 02 25 Biržų rajono savivaldybės teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo metodikos
2012 10 23 Lietuvos Respublikos vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 28, 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 13(1) straipsniu įstatymo projektas Nr. XIP-4902
2012 06 06 Autorinių sutarčių ir atlikėjo intelektinių paslaugų sutarčių, sudaromų su Kultūros ministerijai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų teatrų ir koncertinių įstaigų vadovais, tvarkos aprašas
2011 11 16
Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo projektas Nr. XIP-3300
2011 11 16
Kultūros mecenavimo įstatymo projektas Nr. XIP-3781
2011 07 12
Profesionalaus  teatro  meno kūrėjų darbų premijavimo nuostatai
2011 06 09 Finansavimo nevyriausybinėms organizacijoms teikimo ir kontrolės įstatymo projektas Nr. XIP-3148 ir Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo 4,6,7,8,9,10 ir 12 straipsnių pakeitimo ir papildymo projektas Nr. XIP-3149
2011 06 02 Vartotojų teisių apsaugos įstatymo  2 ,5, 16, 36, 37 straipsnių  ir devintojo skirsnio pakeitimo bei įstatymo priedo papildymo įstatymo projektas Nr. XIP-3185
geltonai-mėlyna linija