Viešieji pirkimai

Data Pavadinimas
2014 08 11 Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2014 05 27 Vilniaus miesto savivaldybės priimti teisės aktai, reguliuojantys savivaldybės viešųjų pirkimų planavimą, organizavimą ir vykdymą:
12.1. Įsigijimų organizavimo Vilniaus miesto savivaldybėje taisyklės, patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio 13 d. sprendimu Nr. 1-770 (2007 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. 1-36 redakcija).
12.2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos mažos vertės viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 40-1389 (2010 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-1024 redakcija).
12.3. Vilniaus miesto savivaldybės viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 40-1022 (2011 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 40-417 redakcija).
12.4. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų procedūrų vadovas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 40-1023 (2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 40-48 redakcija).
12.5. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 30-373.
2014 05 19 Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. X-709 2, 8, 33 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2013 10 21 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 13 straipsnio pakeitimo ir papildymo, 19 straipsnio 4 dalies pakeitimo ir 91 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas.
2013 10 09 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 7, 8(2), 9, 10, 13, 18, 19, 22, 24, 28, 33, 35, 39, 40, 85, 86, 87, 90, 92 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
2013 10 07 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 14 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ispanijos Karalystės aplinkos, kaimo ir jūrų reikalų ministerijos sutarties dėl nustatytosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetų įsigijimo ir perleidimo pagal žaliąją investavimo sistemą įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas aplinkos ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. D1-669 (pakeistas 2012 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. D1-71).
2013 07 02 VšĮ Trakų ligoninės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių antikorupcinis vertinimas
2013 05 30 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 7, 82, 9, 10, 13, 18, 22, 24, 28, 33, 35, 39, 40, 56, 85, 86, 87, 90 ir 92 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr. XIIP-545
2013 05 28 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 7, 8(2), 9, 10, 13, 18, 22, 24, 28, 33, 35, 39, 40, 56, 85, 86, 87, 90 ir 92 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIIP-545
2013 03 28 Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio papildymo ir 95(1), 95(2) ir 96 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-333 ir Viešųjų pirkimų įstatymo 13 ir 91 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-335
2013 03 25 Ūkio ministerijos parengto Viešųjų pirkimų įstatymo 6, 7, 9, 18, 22, 24, 28, 33, 35, 39, 85, 86, 87, 90, ir 941 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. 13-519-01
2013 01 17 Viešųjų pirkimų įstatymo 6, 7, 9, 12, 18, 22, 24, 28, 33, 39, 85, 86, 87, 94(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas XIP-4932
2012 05 14 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 16, 18, 19, 41, 85, 86, 90, 92 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr. XIP-4323
2012 01 18 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 2 dalies pakeitimo įstatymo projektas  Nr. XIP-4024
2011 09 28 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 7,8, 10, 24, 25 straipsnių pakeitimo, 56 straipsnio papildymo  ir Įstatymo papildymo 8(1), 8(2) straipsniais įstatymo projektas Nr. XIP-2891(3)
2011 03 31 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 15 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymas
2011 03 30
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 35 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr. XIP-2903