Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

2015–2025 m. programos įgyvendinimo dokumentai Spausdinti

Data Pavadinimas
2019 03 06 STT raštas dėl Nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos ir jos 2015-2019 metų tarpinstitucinio plano įgyvendinimo
2018 03 22 STT raštas dėl Nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos ir jos 2015–2019 metų tarpintitucinio veiklos plano įgyvendinimo (priedas 1, priedas 2)
2017 07 21 Tarpžinybinės komisijos kovai su korupcija koordinuoti 2017 m. liepos 21 d. protokolas
2017 05 10 Tarpžinybinės komisijos kovai su korupcija koordinuoti 2017 m. gegužės 10 d. protokolas
2017 05 08 STT raštas Dėl Nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos ir 2015–2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano įgyvendinimo apibendrinimo patikslinimo (priedas 1, priedas 2, priedas 3, priedas 4)
2017 03 29 STT raštas Dėl Nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos ir 2015–2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano įgyvendinimo apibendrinimo
2017 03 03 Informacija apie atskirose viešojo sektoriaus srityse nustatytas aktualias problemas, susijusias
su korupcija, korupcijos rizikos veiksnius
(priedas 1, priedas 2)
2017 03 24 Antikorupcinės aplinkos vadovas viešąjam sektoriui (Anglų kalba, eng)
2017 03 02 Antikorupcijos vadovas verslui (Anglų kalba, eng)
2017 02 01 Antikorupcinės aplinkos viešajame sektoriuje kūrimo ir įgyvendinimo vadovas
2017 04 05 Viešųjų pirkimų tarnybos informacija apie vidaus sandorių sukeliamų pasekmių analizės išvadas
2016 09 19 Tarpžinybinės komisijos kovai su korupcija koordinuoti 2016 m. rugsėjo 19 d. protokolas
2016 08 23 Seimui atskaitingų įstaigų interneto svetainių antikorupcinės informacijos pateikimo analizė
2016 08 23 Rekomendacijos partijų skaidrumui didinti
2016 08 23 Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacija dėl  korupcijos ir sukčiavimo prevencijos priemonių ir veiksmų ES fondų lėšų panaudojimo srityje (atnaujintas 2018 01 26)
2016 08 12 Tarpinstitucinio veiklos plano įgyvendinimo 2015 m.–2016 m. I pusm. ataskaita
2016 07 08 STT 2016 m. I pusmečio veiksmai, įgyvendinant Nacionalinę kovos su korupcija programą
2016 05 13 Tarpžinybinės komisijos kovai su korupcija koordinuoti 2016 m. balandžio 22 d. protokolas
2016 05 06 Informacija apie Nacionalinės kovos su korupcija programos ir tarpinstitucinio veiklos plano įgyvendinimą
2016 05 12 Lietuvos teisės instituto raštas Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos įgyvendinimo. Mokslinė išvada
2016 04 01 Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkis dėl Tarpžinybinės komisijos kovai su korupcija koordinuoti sudėties
2016 02 08 Informacija apie atskirose viešojo sektoriaus srityse nustatytas aktualias problemas, susijusias su korupcija, korupcijos rizikos veiksnius
2015 10 02 Tarpžinybinės komisijos kovai su korupcija koordinuoti 2015 m. spalio 2 d. protokolas
2015 04 10 Tarpžinybinės komisijos kovai su korupcija koordinuoti 2015 m. balandžio 10 d. protokolas
2002 10 20 Europaid: II etapo ataskaita: Etikos kodeksai

geltonai-mėlyna linija