Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupė (GRECO)

Lietuva tapo Valstybių prieš korupciją grupės (GRECO) nare 1999 m. gegužės 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus nutarimą Nr. 524 „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Valstybių prieš korupciją grupėje (GRECO)“.

Europos Taryba įsteigė GRECO 1999 m., kad ji stebėtų, kaip valstybės įgyvendina Europos Tarybos nustatytus kovos su korupcija standartus.

GRECO tikslas – didinti jos narių gebėjimą kovoti su korupcija stebint, kaip jos įgyvendina Europos Tarybos kovos su korupcija standartus, atsižvelgiant į kintantį tarpusavio vertinimo procesą. GRECO padeda nustatyti nacionalinių kovos su korupcija priemonių trūkumus, skatina imtis būtinų teisinių, institucinių ir praktinių reformų. Be to, GRECO narės gali pasidalyti geriausia korupcijos prevencijos ir tyrimo praktika.

Šiuo metu GRECO priklauso 49 valstybės narės (48 Europos valstybės ir Jungtinės Amerikos Valstijos).

Teisės aktai


Europos Tarybos konvencijos
Baudžiamosios teisės konvencija dėl korupcijos (ETS Nr. 173)
Civilinės teisės konvencija dėl korupcijos (ETS Nr. 174)
Papildomas protokolas prie Baudžiamosios teisės konvencijos dėl korupcijos (ETS Nr. 191)

Europos Tarybos Ministrų komitetas
Rekomendacija Nr. R(2003) 4 „Dėl bendrųjų taisyklių prieš korupciją politinių partijų ir rinkimų kampanijų finansavimo srityje“
Rekomendacija Nr. R(2000) 10 „Dėl valstybės pareigūnų elgesio kodekso, įskaitant Pavyzdinį valstybės pareigūnų elgesio kodeksą (priedas) – Aiškinamasis memorandumas
Rezoliucija (97) 24 „Dėl dvidešimties pagrindinių kovos su korupcija principų“


GRECO atlikti Lietuvos vertinimai

•   Ketvirtasis vertinimo etapas (nuo 2012 m.)
Parlamento narių, teisėjų ir prokurorų korupcijos prevencija – Lietuvos vertinimo ataskaita, 2014 12 12

•    Trečiasis vertinimo etapas (nuo 2007 m.)
Vertinimo ataskaita pagal I temą (inkriminavimas)
Vertinimo ataskaita pagal II temą (politinių partijų finansavimas)
Rekomendacijų įgyvendinimo pagal I ir II temą ataskaita


•    Antrasis vertinimo etapas (nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d.)
Vertinimo ataskaita
Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaita
Priedas prie rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitos

•    Pirmasis vertinimo etapas (nuo 2000 m. sausio 1 d. iki 2002 m. gruodžio 31 d.)
Vertinimo ataskaita
Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaita
Priedas prie rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitos