Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

NAUJIENOSSpausdinti

STT ragina siekti nulinės tolerancijos korupcijai

2014-09-12

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) ragina valstybės ir savivaldybės įstaigas, įmones, taip pat privataus sektoriaus subjektus siekti nulinės tolerancijos korupcijai.

Atsižvelgdami į privataus sektoriaus atstovų sėkmingai diegiamus nulinės tolerancijos korupcijai pavyzdžius, STT korupcijos prevencijos specialistai siūlo:

1. Atlikti situacijos analizę ir nustatyti, koks yra įstaigos ar įmonės tolerancijos korupcijai indeksas, taip pat nustatyti korupcijos rizikos veiksnius, sukurti kovos su korupcija programą ar atskiras priemones korupcijos rizikos veiksniams šalinti.

2. Sukurti darbuotojų Etikos ir Elgesio kodeksus. Šių kodeksų pagrindinis tikslas turėtų būti skaidrumas, sąžiningumas ir pavyzdingumas.

3. Užtikrinti Etikos ir Elgesio kodeksų laikymąsi ir nuobaudų už jų nesilaikymą taikymą visiems vienodomis sąlygomis.

4. Mažinti darbuotojų toleranciją korupcijai ir ugdyti nepakantumo korupcijai nuostatas.

5. Atlikti priimamų į darbą, taip pat dirbančių darbuotojų sąžiningumo ir lojalumo vertinimą.

6. Sukurti tolerancijos korupcijai mažinimo gaires įstaigos ar įmonės vadovams, akcininkams, siekiant ugdyti jų supratimą apie korupcijos, sukčiavimo, nesąžiningumo, nepotizmo žalą ir palaikant antikorupcines iniciatyvas.

7. Nustatyti riziką verslui, reputacijai ir ją valdyti.

8. Nustatyti korupcijos rizikos valdymo vertinimo klausimynus (pvz., Finansų ministerija yra nustačiusi klausimyną, taikomą valstybės ir savivaldybių įstaigose atliekant korupcijos rizikos valdymo vertinimo vidaus auditą).

Principai, kurių siūloma laikytis:

1.    Veiklos viešumas ir atvirumas.
2.    Skaidrumas ir procedūrų aiškumas.
3.    Vadovų, darbuotojų ir akcininkų sąžiningumas, lojalumas ir patikimumas, sąmoningumas ir principingumas.
4.    Skatinimas elgtis sąžiningai ir pranešti apie korupciją ar sukčiavimą.

Paminėtini šie viešai pasiskelbę verslo subjektai, kurie siekia tolerancijos korupcijai mažinimo ir dėl to priėmė tam tikrus dokumentus: „Lietuvos energija“, TEO LT, Lietuvos reklamos biuras, Delfi, Lietuvos kredito unijos, Lietuvos verslo konfederacija ir prie jos prisijungusios įmonės, UAB „Kelprojektas“, Mykolo Romerio universitetas, Vilniaus universitetas ir kt. Taip pat paminėtinos farmacijos kompanijos: EFPIA, IFPA, GSK ir kt.


Papildoma informacija:

Etikos kodeksu laikytinas dokumentas, kuriame įtvirtinti esminiai principai ir taisyklės, kurių turi laikytis darbuotojai.

Elgesio kodeksu laikytinas dokumentas, kuriame įtvirtinti darbuotojų veiksmai tam tikrose dažniausiai pasitaikančiose situacijose.

Skaidrumas. Vykdant veiklą netoleruoti nesąžiningų konkuravimo būdų ir neteisėtų veiksmų vykdymo, tokių kaip:

1)    klaidinančios informacijos apie konkurentus ar jų vykdomą veiklą skleidimas;
2)    Konkurencijos įstatymo nesilaikymas;
3)    kyšininkavimas, siekiant palankių verslui sąlygų ir (ar) sprendimų ar konkurentų žlugdymo;
4)    konkurentų veiklos viešas kritikavimas;
5)    finansinių dokumentų klastojimas;
6)    mokesčių slėpimas.


geltonai-mėlyna linija