Naujienos

Bus kuriamas antikorupcinės aplinkos privačiame sektoriuje vadovas

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), verslas ir nevyriausybinės organizacijos vienija jėgas kovai su korupcija. Spalio 16 d.  STT vyko susitikimas, kuriame buvo aptarta, kaip bus kuriamas įrankis, galėsiantis padėti verslui vykdyti efektyvesnę korupcijos prevenciją.

Dalis įmonių, ypač turinčių užsienio kapitalo, yra pažengusios šioje srityje – rūpinasi antikorupcine aplinka, yra sukūrusios ir savo praktikoje diegia kovos su korupcija programas ar atskiras priemones korupcijos rizikos veiksniams šalinti, yra pasitvirtinę Etikos, Elgesio kodeksus.

STT prevencijos specialistų manymu svarbu parengti vieną vadovą, remiantis geriausia Lietuvos ir užsienio praktika, kurį taikant verslo organizacijos diegtų labai konkrečias priemones savo kasdieniame darbe – pavyzdžiui, nustatytų rizikingiausias sritis, skatintų darbuotojus ir sudarytų galimybę jiems pranešti apie korupciją, užtikrintų pranešusių žmonių apsaugą.

Susitikimo metu buvo paliesta ir neskaidraus verslo sandorių, papirkinėjimo užsienyje problema.

„Esame suinteresuoti pastiprinti verslo įmones korupcijos prevencijos srityje, suteikti jiems reikalingą pagalbą. Skaidri tarptautinė verslo veikla – svarbi sąlyga mūsų šalies stojimui į EBPO“, –  sakė STT direktoriaus pavaduotojas Romas Zienka.

Lietuvos atsakingo verslo asociacijos LAVA atstovė Renata Gaudinskaitė pažymėjo, kad prevencinis darbas korupcijos apraiškų staiga nepanaikins ir neišspręs visų problemų iš karto, bet tai sumažina rizikas ir parodo nusiteikimą, o tai ilgainiui keičia mūsų kultūrą.

Pasitarime dėl antikorupcinės aplinkos vadovo sukūrimo dalyvavo Lietuvos verslo konfederacijos, Lietuvos darbdavių konfederacijos, Pramonininkų konfederacijos, Farmacijos pramonės įmonių asociacijos, Investors Forum, Transparency International Lietuvos skyriaus, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos, Ūkio ministerijos atstovai.