Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

NAUJIENOSSpausdinti

Atkuriant žemės nuosavybės teises, STT įžvelgia korupcijos riziką

2016 10 05

Žemės ūkio ministerija informavo Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT), kad netobulins teisės aktų, susijusių su nuosavybės teisių į žemė atkūrimu, nors STT korupcijos prevencijos specialistai ir įvardijo teisinio reglamentavimo spragų bei galimybę piktnaudžiauti jomis pasinaudojant.

Atsižvelgdami į Nacionalinės žemės tarnybos pateiktą informaciją dėl piliečių nuosavybės teisių į žemę atkūrimo, STT korupcijos prevencijos specialistai atliko teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių piliečiams grąžinamo lygiaverčio turėtajam žemės sklypo ploto padidinimo iki 30 arba iki 100 procentų procedūrą, antikorupcinį vertinimą.

Atlikus antikorupcinį vertimą išvada su pastabomis ir pasiūlymais buvo pateikta Žemės ūkio ministerijai.

Išvadoje buvo rekomenduota nustatyti aiškius kriterijus ar numatyti aplinkybes, kurioms esant gali būti priimamas sprendimas skirti didesnį sklypą, nustatyti aplinkybes, kada gali būti skiriamas sklypas padidintas 30 arba 100 proc., numatyti pretendentų teisės gauti padidintą sklypą išaiškinimo ir įforminimo procedūras.

Žemės ūkio ministerija motyvuodama tuo, kad teisinis reglamentavimas turi būti stabilus, o problema, jų nuomone, neegzistuoja, priėmė sprendimą netobulinti teisės aktų pagal STT pateiktas pastabas.

Šiuo metu Nacionalinėje žemės tarnyboje STT atlieka korupcijos rizikos analizę nuosavybės teisės į žemę, mišką ir vandens telkinius atkūrimo srityje.

Siekdami teisinio reguliavimo skaidrumo ir stengdamiesi užkirsti kelią galimybei pasinaudoti įstatymų spragomis, STT pareigūnai per šiuos metus antikorupciniu požiūriu įvertino 213 teisės aktų ar jų projektų. Vertinant yra siekiama identifikuoti jautrius korupcijai aspektus, numatyti galimybes pasielgti nesąžiningai ir mažinti korupcijos atsiradimo riziką.

Antikorupcinio vertinimo išvada

Žemės ūkio ministerijos atsakymas

 

 


geltonai-mėlyna linija