Naujienos

Atlikta korupcijos rizikos analizė Pasvalio rajono savivaldybėje

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Panevėžio valdybos pareigūnai atliko korupcijos rizikos analizę Pasvalio rajono savivaldybėje. Atliekant analizę įvertinta korupcijos rizika vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, taisymo procedūrų organizavimo, kontrolės bei  viešųjų pirkimų, susijusių su vietinės reikšmės kelių priežiūra, srityse.

STT pareigūnų nuomone, pozityvu, kad pasvaliečiai, siekdami užtikrinti gerą vietinės reikšmės kelių ar gatvių būklę ir tinkamiausią tam skiriamų lėšų paskirstymą, 2016 m. nustatė lėšų naudojimo prioritetus, darbų planavimo kriterijus. Tačiau pastebėta, kad planuojant kelių ir gatvių taisymo, priežiūros darbus ne itin paisoma Pasvalio rajono seniūnijų gyventojų nuomonės. Nėra įtvirtinta prievolė seniūnams prašymuose nurodyti faktines aplinkybes ir motyvus, kuriais vadovaujantis yra priimamas sprendimas siūlyti prioritetine tvarka savivaldybei finansuoti konkrečių vietinės reikšmės kelių (gatvių) tvarkymą. Rajono bendruomenių nuomonės išklausymas galėtų tapti  vienu iš pagrindinių veiksnių siekiant nešališkumo ir atsiribojimo nuo politinių įtakų ar asmeninių interesų tvarkant kelius bei labiausiai atsižvelgti į tikrąją kelių būklę rajone.

Taip pat atliekant korupcijos rizikos analizę nustatyta, kad Pasvalio rajono savivaldybėje nėra priimtų vidaus teisės aktų, kuriais būtų sudarytos galimybės prie kelių, gatvių priežiūros ir remonto darbų prisidėti tiek fiziniams asmenims, tiek privačioms struktūroms. Vykdant viešuosius pirkimus kelių ir gatvių priežiūros, taisymo srityje, pasitaiko atvejų, kai neatskirtos viešųjų pirkimų organizavimo ir kontrolės funkcijos, ir tai didina korupcijos atsiradimo galimybes.

Savivaldybės paprašyta per 3 mėnesius informuoti STT, kaip atsižvelgta į pateiktus pasiūlymus. Panašus vertinimas kelių priežiūros srityje jau buvo atliktas Vilniaus, Šiaulių ir Vilkaviškio rajonų savivaldybėse, planuojama atlikti Plungės rajono savivaldybėje.

Atliekant korupcijos rizikos analizę detaliai analizuojamas ne tik įstaigos pasirinktos srities teisinis reglamentavimas, bet ir praktinis jos įgyvendinimas. Tai dvylikta šiais metais STT korupcijos prevencijos pareigūnų atlikta korupcijos rizikos analizė.

Išsamią korupcijos rizikos analizę rasite čia.